N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Epiphanios, biskop af Cypern, ca. 315-403.

Andre navneformer: Epiphanius Cypriensis, Ephiphanius af Salamis, Epiphanius Constantiensis. Revideret juli 2007. 

Juhani Piilonen: Hippolytus Romanus, Epiphanius Cypriensis and Anastasius Sinaita. A Study of the Diamerismos tes ger.  ( = Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B 181), Helsinki 1974, 41 s.

Sancti Epiphanii episcopi Interpretatio evangeliorum. Ed. Alvar Erikson (=Skrifter utgivna av Kungl. Human. Vetenskapssamfundet i Lund 27), Lund 1939, 182 s.

Alvar Erikson: Sprachliche Bemerkungen zu Epiphanius’ Interpretatio evangeliorum. Lund: Gleerup 1939, XVI+146 s. [Diss. Lund Univ.]

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. II. De formentlige østerlandske Daabsbekjendelser. 2. Marcellus af Ancyras Trosbekjendelse i Epiphanius’s »Panar. adv. hæres«, hæres. 72. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 2 (1873), 124-222.

C.P. Caspari: Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse). (4.5. De to Daabsbekjendelser, som Epiphanius, Biskop i Salamis på Cypern, i sin . . . . (Ancoratus) har meddelt og anbefalet Menigheden i Suedra i Pamphylien til Brug ved Daaben. Excurs I. Bemærkninger til de Ord, hvormed Epiphanius indleder sin længre Daabsbekjendelse. Ekskurs II. Om den Athanasius af Alexandrien tillagte . . . ). i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 3 (Christiania 1860), 42-213.

Retur