N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Efraim Syreren, syrisk bibelfortolker og digter, ca. 306-373.

Andre navneformer: Afrem Syrer, Afrem Syrus, Ephraem Syrus, Ephräm, Ephrem. Ajourført juli 2007.

Efraim Syyrialainen: Paratiisihymnit. Suom. Serefim Seppälä. (= Valamon luostarin julkaisuja), Heinäsvesis: Valamon luostari 2004, 203 s. 

Efraim Syrierns kommentar til Första Moseboken 4, Kain och Abel. [Oversat af Bo Holmberg]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band IV: Bibel och predikan, ed. Sten Hidal, Skellefteå 2003, 80-87. 

Vibeke Fosgerau von Oldenburg: Aske, frelse og Paradis hos Afrem Syreren. i: Præsteforeningens Blad 93 (2003), 754-764. 

Efraims Lovsang. Efraim Syrerens Hymner. Gendigtning Jørgen Michaelsen, kommentar Morten Møberg. Frederiksberg: Anis 2002, 128 s. 

Prædiken af den hellige Mar Afrem, iklædt Gud, om ofringen af Isak, passende til påskeugen og meget god. Oversat af Johannes Glenthøj. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 88-100.

Irina Ågren: Parenesis Efrema Sirina. K istorii slavjanskogo perevoda. ([Ephrem the Syrian’s Paraenesis. A Contribution to the History of the Slavic Translation). (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 26), Stockholm: Almquist & Wiksell 1989, 146 s.

Efraim syriern: Hymnerna om paradiset. Översatta med inledning och kommentar av Sten Hidal.  Skellefteå: Artos 1985, 115 s.

Jouko Martikainen: Das Böse in den Schriften des Syrers Ephraem, im Stufenbuch und im Corpus Macarianum. i: Makarios-Symposium über das Böse. hrsg. von Werner Strothmann, (= Göttinger Orienforschung, 1. Reihe: Syriaca 24), Wiesbaden 1983. 

Jouko Martikainen: Gerechtigkeit und Güte Gottes. Studien zur Theologie von Ephraem dem Syrer und Philoxenos von Mabbug. (= Göttinger Orientforschung, 1. Reihe: Syriaca 20), Wiesbaden 1981, XI+242 s.

Jouko Martikainen: Är Efraim Syrerns skrifter mera fromma än lärda. i: Teologisk Tidsskrift =Teolooginen Aikakauskirja 84 (Finland 1979), 23-28.

Tryggve Kronholm: Motifs from Genesis 1-11 in the genuine hymns of Ephrem the Syrian with particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition. (= Coniectanea Biblica, Old Testament Series 11), Lund: Liber 1978, 251 s. [Diss. Lund Univ.]

Tryggve Kronholm: Paradiset hos Ephraem Syrus. i: Religion och Bibel 37 (1978), 44-54.

Tryggve Kronholm: The Trees of Paradise in the Hymns of Ephraem Syrus.  i: Annual of the Swedish Theological Institute 11 (1977/78), 48-56. 

Jouko Martikainen: Das Böse und der Teufel in der Theologie Ephraem des Syrers. Eine systematisch-theologische Untersuchung. (= Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut 32), Åbo: Åbo Akademi 1978, 204 s. [Diss. Åbo Akademi]. 

Kristus – Jesus, Gud – människa. Av kyrkofadern Efraim Syrern. Bearbetning och efterskrift av Per Olof Sjögren. Stockholm 1975, 15 s.

Sten Hidal: Interpretatio Syriaca. Die Kommentare des heiligen Ephräm des Syres zu Genesis und Exodus.  Lund 1974, XII+155 s. [Diss.]

Et Carmen Nisibenum av Afrem Syrus. [Ved] H. Ludin Jansen. i: NTT 57 (1956), 128-136.

Afrem Syrer: Aandelige Digte. Oversatte af T. Skat Rørdam. Kbh.: Gad 1879 187 s.

Nogle Digte af Afrem Syrer. Oversatte af T. Skat Rørdam. i: Theologisk Tidsskrift 1878 (Kbh. 1878), 228-264. [Særtryk 1879].

Retur