N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Dionysios Areopagiten, anonym  kristen forfatter fra ca. 500

Fejlagtigt identificeret med den Dionysios, der er omtalt i Ap.G. 17,34. Andre navneformer: Pseudo-Dionysius, Dionysius Areopagita. Ajourført juli 2007. 

Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi. [Oversat af Jens Braarvig]. i: Østkirken - Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom, ed. Christine Amadou, Oslo 2002, 101-112. 

Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi. Brev til Timoteus. Til norsk ved Jens Braarvig. i: Den levende flamme, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, (= Ad fontes), Oslo 2000, 50-61. 

Dionysios Areopagiten: Den mystiske teologi. De guddommelige navne. Oversat fra græsk og med efterskrift af Klara Preben-Hansen, med indledning af C.E. Rolt. (= Visdomsbøgerne), Kbh.: Sankt Ansgar 1998, 197 s.

Hugo Ball: Dionysios Areopagita. Med en introduktion av Robert Braun och en efterskrift av Daniel Andreae. [Oversat til svensk af Alf Ahlberg]. 2. uppl. Skellefteå: Artos 1997. [1. uppl. Stockholm 1960]. 

Hugo Ball: Dionysius Areopagita. Sv. övers. av Alf Ahlberg. Sthlm. 1960, 191 s.

F. Torm: [Anm. af] Hugo Koch, Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen, Mainz 1900. i: Teologisk Tidsskrift, Ny Række, 2 (Kbh. 1900-1901), 341-347.

Retur