N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Cyprian, Thascius Caecilius, biskop i Karthago, død 258

Udskrift 14. okt. 2001. Andre navneformer: Cyprianus. 
Revideret juli 2007. 

Anders-Christian Jacobsen: Cyprian. i: Økumenisk Tid 3.3 (Kbh. 2004), 14-18.

Cyprianus: [Breve, oversat af Maria Plaza]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå 2001, 25-43. 

Cyprianus' martyrakt. Oversat af Bengt Ellenberger. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå 2000, 89-94. 

Den heliga Cyprianus' liv. Oversat af Bengt Ellenberger. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band II: Martyrer & helgon, red. Samuel Rubenson, Skellefteå 2000, 128-148. 

Odd Magne Bakke: Kyrkjeleg einskap hos Cyprian – eit spørsmål om kjærleik og tolmod. i: NTT 100 (1999), 105-115.

Hugo Montgomery: The Man with the Net and the Sorrowful Youth. Pictures and Visions in St. Cyprian. i: Ultra terminum vagiari. Scritti in onore di Carl Nylander, ed. B. Magnusson m.fl., Roma 1997, 221-225.

Hugo Montgomery: Pontius’ Vita S. Cypriani and the making of a Saint. i: Symbolae Osloenses 71 (1996), 195-215.

Hugo Montgomery: Subordination or Collegiality? St. Cyprian and the Roman See. i: Greek and Latin Studies  in memory of Cajus Fabricius, ed. by Sven-Tage Teodorsson, (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 54), Göteborg 1990, 41-54.

Hugo Montgomery: The Bishop Who Fled - Responsability and Honour in Saint Cyprian. i: Studia Patristica 21, ed. E.A. Livingstone, Louvain 1989, 264-267.

Hugo Montgomery: Saint Cyprian's postponed Martyrdom. A Study of Motives. i: Symbolae Osloenses 63 (1988), 123-132.

Hugo Montgomery: Saint Cyprian's Secular Heritage. i: Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi Thomsen, Århus 1988, 214-223.

Hugo Montgomery: Flykten som moralisk problem hos Cyprianus. En biskops ansvar och ära. i: Antikkens moraltænkning, Platonselskabet, symposium på Schæffergården, København, den 30. maj - 2. juni 1987, red. Ulf Hamilton Clausen og Jørgen Mejer, København 1988, 105-115.

Hugo Montgomery: Konstantin, Cyprianus och makten i kyrkan. i: Kyrkohistorisk Årsskrift 86 (1986), 41-50.

Jaako Aronen: Indebtednes to Passio Perpetua in Pontius’ Vita Cypriani. i: Vigiliae Christianae 38 (1984), 67-76.

Arne Palmqvist: Cyprianus och primatsfrågan. i: Ny Kyrklig Tidskrift 28 (Uppsala 1959), 152–172.

Bengt Melin: Studia in Corpus Cyprianeum.  Uppsala 1946, XIV+235 s. [Diss. Uppsala]

[Holger Larsen:] Kirkeord i Martyrtider. Udvalgte Stykker af Cyprians Breve. i: Kirken 2 (Kbh. 1930), 65-71.

Sv. A. Becker: [Rec. af] Hugo Koch, Cyprian und der römische Primat, (= TU, 3. R., 5. Bd. Hft. 1) Leipzig 1910. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. Række, 5 (Kbh. 1914), 266-270.

Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kjøbenhavn 1891, 74 s.

Thascius Cæcilius Cyprianus: Til Donatus, Om Dødeligheden og Om Taalmodighedens Gode. Fra den latinske Grundtekst ved O. Ugland. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 6), Christiania 1883, 69 s.

Om den almindelige Kirkes Enhed og Om Herrens Bøn af Thascius Cæcilius Cyprianus. Efter den latinske Grundtekst ved J.N. Skaar. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 1), Christiania 1880, 68 s.

Cyprian. Udgivet af Foreningen til gudelige Skrifters Udbredelse. København 1870.

Chr. M. Kragballe: Om de christelige Salighedmidler, i Modsætning til Efterabelserne deraf og Kjætteres selvgjorte Skikke, samt Kirkemødet i Karthago A. 256, og de der forsamlede 87 Biskoppers, navnlig Cyprians Vidnesbyrd om Kjætter-Daaben. Kbh. 1865.

Cyprians Skrift: De oratione Dominica. Oversat af F.P.J. Dahl. i: Nyt Theologisk Tidsskrift 12 (Kbh. 1861), 120-150.

P.L. Lundborg: De theoria Cypriani de episcopatu. Diss. I-III. Uppsala 1850.

A.G. Rudelbach: Cyprian. i: Christelig Biographie I, Kbh. 1848, 209-xx.

H.C.,svensk anonym:  Cyprianus gyldene bok om dödeligheten uti den åhr 1710 och 1711 här i vårt kära Fädernesland grasserande pestilentien... öfversatt och nu sedermera befordrad till trycket.  Sthlm 1716, 4+12 s.

Carolus Wiström: Siälenes läkiedom [Heri: Cyprianus, Betrachtelse om dödeligheten]. Stockholm 1699.

Then salige martyrens Caecilii Cypriani betrachtelse om dödelighe­ten. På swensko gifwen af Carolo Wijström.  Sthlm.: Eberdtz 1699.

Cyprians Herrliche Gedanken von der Sterbligkeit, Item ein Gebet desselben, verdeutschet durch A.O [= Ad. Olearius]. Schlesw. 1659.

 Retur