N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Clementinerne, Pseudo-Clementinerne, apokryfe skrifter tilskrevet Clemens af Rom

Udskrift 14. okt. 2001. Revision juli 2007. 

Ole Chr. Kvarme: Early Jewish Christianity and the Pseudo-Clementines. An introduction to the works of H.J. Schoeps and G. Strecker. i: Mishkan 13 (1990), 62-70.

Einar Molland: A Lost Scrutiny in the Early Baptismal Rite. i: Studia Patristica 5, Berlin 1962, 104-108. [Genoptrykt i Einar Molland, Opuscula Patristica, Oslo 1970, 231-234]. 

Einar Molland: Et tidlig forsvundet ledd i den kristne dåpsritus. i: NTT 59 (1958), 65-75. 

Einar Molland: La circoncision, le baptême et l’autorité du décret apostolique (Actes XV,28 sq.) dans les milieux judéo-chrétiens des Pseudo-Clémentines. i: Studia Theologica 9 (1955), 1-39. [Genoptrykt i Einar Molland: Opuscula Patristica, Oslo 1970, 25-59].

Einar Molland: La thèse »La prophétie n’est jamais venue de la volonté de l’homme« (2 Pierre I,21) et les Pseudo-Clémentines. i: Studia Theologica 9 (1955), 67-85. [Genoptrykt i Einar Molland: Opuscula Patristica, Oslo 1970, 61-77].

Klementinerne. Livsbillede fra kristenold. Af C.F. Jakobsen. i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1877, 2. halvårgang (Odense 1877), 420-485.

C.E. Scharling: Clementinerne, den ældste christelige Roman. Et Bidrag til Kundskab om det Nye Testamentes apocryphiske Literatur.  i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1839), 1. Hæfte, 1-110. [Er også udgivet som særtryk 1838. Genoptrykt i C.E. Scharling: Theologiske Afhandlinger, Kbh. 1880, 243-343].

C. Thorkildsen: Fortolkning af de clementinske Homilier 12,XI og Parallelstedet i Epitome LXXIX. i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1839), 2. Hæfte, 133-152.

C.E. Scharling: Clementinerne, den ældste christelige Roman. (Særsk. Aftryk af »Theol. Tidsskrift« 3. Bd., 1. H.). Kbh. 1838. 

Retur