N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Basilios, den Store, biskop i Kæsarea, ca. 330-379

Andre navneformer: Basilius Caesariensis, Basilius af Cæsarea.
Udskrift 13. sept. 2001. Nyeste titler først. Ajourført maj 2007. 

Samuel Rubenson: The Cappadocians on the Areopagus. i: Gregory of Nazianzus - Images and Reflections, ed. Jostein Børtnes & Tomas Hägg, København: Museum Tusculanum 2006, 113-132. 

Kappadokisk Brevkonst. [Breve af Gregorios av Nazianzos, Basilios av Caesarea og Gregorios av Nyssa, oversat af Per Beskow og Stig Y. Rudberg]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III: Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 65-144.

Basilius den store: Hexaemeron. Nio homilier om skapelsen. Inledning och översättning av Stig Y. Rudberg. Skellefteå: Artos 1998, 157 s.

Basilius von Caesarea: Homilien zum Hexaemeron. Hrsg. v. Emmanuel Amand de Mendieta und Stig Y. Rudberg. (= Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Neue Folge, Band 2), Berlin: Akademie Verlag 1997, XXI+235 s.

Stig Y. Rudberg: De kappadokiska kyrkefäderna och naturen. i: Människan och naturen. Rapport från Platonsällskapets tolfte symposium (Lund 4-7 juni 1993), redigerad av Jerker Blomqvist, Lund: Studentlitteratur 1995, 109-119.

Basilios den Store: Den sjette prædiken over Heksaemeron. Om lysenes skabelse. [Oversat af Kristian Høeg]. i: Alle vort livs mysterier, red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 154-170.

Stig Y. Rudberg: Notes lexicographique sur l’»Hexaéméron« de Basile. i: Greek and Latin Studies (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 54), Göteborg 1990, 24-32.

Sven Lundström: Die Überlieferung der lateinischen Basiliusregel. (= Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Latina Upsaliensia 21), Stockholm: Almquist & Wiksell 1989, 86 s.

Vappu Pyykkö: Mythos und Wahrheit bei Basilios von Kaisareia. i: Literatur und Philosophie in der Antike, hrsg. von Heikki Koskenniemi ..., (= Annales universitatis turkuensis, Ser. B, Humaniora 174), Helsinki 1986, xx-xx. 

Stig Y. Rudberg: Les Homélies sur l'Hexaéméron. Quelques aspects sur leur contenu. i: Basilios di Cesarea. La sua età, la sua opera e il Basilianesimo in Sicilia. Atti del Congresso internazionale (Messina 3-6 XII 1979), Vol. I, Messina 1983, 381-391.

Stig Y- Rudberg: Basilus av Caesarea, en stor kyrkofader. i: Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, Meddelanden 7 (1982), 5-16. 

Stig Y. Rudberg: Manuscripts and Editions of the Works of Basil of Caesarea. i: Basil of Caesarea. Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundreth Anniversary Symposium, vol. I, ed. Paul J. Fedwick, Toronto 1981, 49-65.

La tradition manuscrite directe des neuf homélies sur l'Hexaéméron de Basile de Césarée, par Emanuel Amand de Mendieta et Stig Y. Rudberg. (= Texte und Untersuchungen 123), Berlin 1980.

Stig Y. Rudberg: »Du är luften som jag andas«. Om relationerna mellem två 300-talsfäder, Basilius och Gregorius. i: Religion och Bibel 33 (1975), 43-xx.

Jerker Blomquist: Basilios der Grosse, De legendis libris gentilium V 28-34 Boulenger (572C Migne). i: Eranos 65 (1967), 169-170.

Stig Y. Rudberg: »Morceaux choisis» de Basile selectionés par Symeón Métaphraste.… i: Eranos 62 (1965), 100–119.

Stig Y. Rudberg: L'homélie de Basile de Césarée sur le mot ‘Observe-toi toi-même’. Edition critique ... (= Studia Graeca Stockholmiensia 2), Uppsala / Stockholm 1962, 155 s.

Stig Y. Rudberg: The Manuscript Tradition of the »Moral« Homilies of St. Basil. i: Studia Patristica 3 (= Texte und Untersuchungen 78), Berlin 1961, 124-128.

Stig Y. Rudberg: Welche Vorlage benutzte Erasmus für seine edition princeps des Basilius-Homilien? i: Eranos 58 (1969), 20-28. 

Stig Y. Rudberg: L'homélie pseudo-basilienne consolatoria ad aegrotum. i: Le Muséon 72 (Louvain 1959), 301-322.

Eustathius: Ancienne version latine des neufs homélies sur l’Hexaémeron de Basil de Césarée. Edition critique et prolégomènes par Emanuel Amand de Mendieta et Stig Y. Rudberg. (= Texte und Untersuchungen 66), Berlin 1958, LXIV+132 s.

Stig Y. Rudberg: Indications stichometriques contenues dans quelques manuscripts de Basile.  i: Eranos 52 (1954), 191–194.

Stig Y. Rudberg: Études sur la tradition manuscrite de saint Basile. Uppsala 1953, 224 s. [Diss. Uppsala Univ.]. 

Anders Cavallin: [Om Basilios]. i: Eranos 43 (1945), 136-149.

Anders Cavallin: Studien zu den Briefen des Hl. Basilius. Lund: Gleerup 1944, XII+126 s. [Diss. Lund Univ.]

Udvalgte Taler og Breve af Basilius, kaldet den Store, Erkebisp af Cæsarea i Kappadokien. Oversat fra den græske Grundtext af Lars Oftedal. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 16), Christiania 1890, 394 s.

De heliga liturgierna af våra heliga fäder Johannes Chrysostomus och Basilius den Store. Öfversättning av Basilus Archangelsky. Sthlm. 1886, 80 s.

C.P. Caspari: Rejsefrugter. X. XI. En Basilius den Store tilskreven Udlæggelse af Nicænum efter et venetiansk Haandskrift fra det fjortende og et Escorial-Haandskrift fra det femtende Aarhundrede samt Nicæno-Constantinopolitanum i den armeniske Liturgi. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 9 (1866), 574-612.

Basilius den Store: Hvorledes unge Mennesker med Nytte kunne læse Grækernes Skrifter. [Oversat af Jens Møller]. i: Theologisk Bibliotek 1 (Kbh. 1811), 59-81.

En tale af Basilius den Store, visende hvorledes Hedningers Skrifter kan læses med Nytte. Samt noget historisk Prossit til Berlinsk uhistorisk Nyssen. [Overs. af Niels Ditl. Riegels]. Kbh. 1786, 48 s .

Basilii Magni Homilia, continens discriptionem ebrietas, atque omnium malorum, quæ ebrietatem et ebrios comitanter, cum ejusdem generis pluribus tam ex græcis, quam latinis scriptoribus ebrietatis descriptionibus et accusationibus. Kilonii 1675.

Retur