N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Augustin, Aurelius, biskop i Nordafrika, 354-430.

Udskrift 13. sept. 2001: i alt 230 titler. Nyeste titler anføres først. 
Ajourført maj 2007 med ca. 60 titler fra perioden 2000-2006.

Nåden og den frie vilje. Red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Pedersen. København: Anis 2006, 365 s.

Augustinus: Tolkning och retorik. De doctrina christiana. Övers. av Lars Nyberg, fackgranskning Per Beskow, inledning av Anders Piltz. Stockholm: Artos & Norma 2006, 187 s.

Henrik Tronier: Ad kanons vildveje. En personlig og universel historie om eksegetisk liv i kanons vold. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl. (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 229-241.

Else Marie Wiberg Pedersen: Sygdom til døden. Augustins lære om nåden og den frie afgørelse. i: Nåden og den frie vilje, red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen, København: Anis 2006, 65-84. 

Augustins småskrifter om troen, bind 2: Kristendomsundervisning for begyndere. Tro, håb og kærlighed - en håndbog. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2005, 133 s. 

Sven J. Enlund: Sven Lidmann och Augustinus. En komparativ autobiografisk studie. Stockholm: RKF-förlaget 2005, xxix+269 s.

Bengt Alexanderson: Après la Conférence de Carthage (411). Augustin et les réactions des Donatistes. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 90 (Roma 2004), 195-203. (= XXXII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 8-10 maggio 2003).

Bengt Alexandersson: Lumière et ciel dans le De Genesi ad litteram d'Augustin.  i: Studia Patristica xx (2004), xx.

Kari Elisabeth Børresen: La féminologie d'Augustin et les droits humains des femmes.  i: Melanges offert à T.J. van Bavel, ed. B. Brunnings & J. Lam Cong Ouy, (= Augustiniana 54), Louvain 2004, 325-341. 

Siver Dagemark: Augustine's sermons. Circulation and authenticity evidenced by examples of preaching and response. i: Communicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica, (= Studia Ephemeridis Augustinianum 90), Roma 2004, 693-761. 

Finn Damgaard: Det gode liv - Augustin og Dantes læsning af Virgils Æneide. i: Fønix 28 (2004), 11-24.

Augustins småskrifter om troen, bind 1: Den sande religion, Nytten af at tro, Troen og trosbekendelsen, Troen på ting man ikke ser. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2004, 160 s. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: Den sidste perle i kæden. Helge Haystrups Augustin Studier. i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 1032-1039. 

Timo Nisula: Inoboedientia retributa - psychological and theological arguments in Augustine's veiw of sin.  i: Luther between Present and Past - Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (= Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 107-131.

Augustinus: Usko, toivo, rakkaus [Faith, love and charity, translated into Finnish with introduction and Notes by Timo Nisula]. Helsinki: Kirjapa 2004, xx s. 

Anna Vind: The Use of Augustine by Latomus and Luther. i: Luther between Present and Past - Studies in Luther and Lutheranism, ed. Ulrik Nissen m.fl., (= Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 56), Helsinki 2004, 132-150.

Peter Widmann: Augustin mellem gnosis og ortodoksi? Spørgsmål til Niels Grønkjærs disputats. i: DTT 67 (2004), 54-67.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae et interpretationes in libros Augustini De Genesi ad litteram et De Genesi, librum imperfectum. i: Sacris Erudiri 4 (2003), 113-135. [årgang og årstal usikker]. 

Bengt Alexanderson: Les Confessions de saint Augustin, manuscrits et stemma.  i: Studia Ephemeridis Augustinianum 79 (Roma 2003), xx. (= Le Confessioni di Agostino (402-2002), Bilancio et prospettive). XXXI Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 2-4 maggio 2002).

Bengt Alexanderson: Gesta Collationis Carthaginiensis. Loci nonnulli cum editione Lancelli comparati.  i: Augustinianum 42 (2003), 415-444.

Le texte des Confessions de saint Augustin - manuscrits et stemma / par Bengt Alexanderson. (= Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis, Humaniora 42), Göteborg: Kungl. Vetenskaps- og vitterhets-samhället 2003, 105 s. 

Siver Dagemark: Conversion in Augustine's Confessions and monastic separation from the world in Possidius' biography. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 85 (Roma 2003), 289-328. (= Le Confessioni di Agostino (402-2002): Bilancio e prospettive).

Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inledning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 2003, 390 s. [2. rev. udg., 1. udg. 1990]. 

Niels Grønkjær: Augustin mellem gnosis og ortodoksi. [Indledningsforelæsning ved disputatsforsvar 25. oktober 2002, Aarhus Universitet]. i: Fønix 27 (2003), 153-159. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: Den ortodokse Grønkjær [Anmeldelse af Niels Grønkjærs disputats: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi]. i: Præsteforeningens Blad 93 (2003), 546-558.

Aase Refsgaard Jørgensen: Augustins Bekendelser og den eksistentielle psykoterapi - en dialog om vilje, ansvar og mening. i: Fønix 27 (2003), 48-61.

Kauko K. Raikas: Problemática de la justicia en Agustín. i: Revista Augustinus 48 (Madrid 2003), 191-213.

Jan Ove Ulstein: Vennskap. Ei reise med Augustin anno 2000. i: TTK 74 (2003), 103-123.

Bengt Alexanderson: Le Breviculus d'Augustin et les Gesta Collationis Carthaginensis. Les tendances du résumé d'Augustin.  i: Studia Ephemeridis Augustinianum 78 (2002), 289-299. (= I concili della cristiniatà occidentale secoli III-V. XXX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 3-5 maggio 2000).

Bengt Alexanderson: Réflexions sur l'édition récente des Psalmi graduum de s. Augustin.  i: Augustinianum 42 (2002), 187-204.

Bengt Alexanderson: Collatio Carthaginiensis. Konferensen i Karthago år 411. i: KÅ 102 (2002), 9-20. 

Kari Elisabeth Børresen: In Defence of Augustine. How femina is homo.  i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 15-32. [Original i Collectanea Augustiniana I, Louvain 1990]. 

Kari Elisabeth Børresen: Patristic »Feminism«. The Case of Augustine. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 33-47. [Original i Augustinian Studies 25, Philadelphia PA 1994, 137-152].

Kari Elisabeth Børresen: La Féminologie d'Augustin. i: From Patristics to Matristics, ed. Ø. Norderval, Roma 2002, 61-89. 

Augustin: Om Guds Stad. Oversættelse med indledning, noter og registre af Bent Dalsgaard Larsen (Et-binds udgave). Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 1051 s. [Tidligere udgivet i 5 bind 1984-1996].

Augustins filosofiske dialoger, bind 3: Den frie vilje - Læreren. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 2002, 192 s. [Originaltitler: De libero arbitrio. De magistro]. 

Augustinus Bekännelser. Texter i urval av Carolinne White. Översättning av Bengt Ellenberger, illustrerad med medeltida konst från British Library. Örebro: Libris 2002, 93 s.

Niels Grønkjær: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi. En systematisk undersøgelse af Augustins indoptagelse af platonismen. (= Acta Jutlandica 77.3 / Teologisk serie 20), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 424 s. [Disputats ved Aarhus Univ. 2002]. 

Helge Haystrup: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen. i: Præsteforeningens Blad 92 (2002), 138-144.

Helge Haystrup: Augustin-studier I-XV.  København: C.A. Reitzel 1989-2002, 15 bind. 

Helge Haystrup: Augustin-studier XV. Kirkesyn og -brevkasse. København: C.A. Reitzel 2002, 293 s.

Anders-Christian Jacobsen: Augustin om menneskets opstandelse. i: DTT 65 (2002), 255-271.

Aurelius Augustinus: De musica liber VI. A Critical Edition with a Translation and an Introduction by Martin Jacobsson. (= Studia Latina Stockholminensia 47), Stockholm: Almqvist & Wiksell 2002, CXVII+143 s. [Diss. Stockholm Univ. 2002].

Aage Rydstrøm-Poulsen: The Gracious God. Gratia in Augustine and the Twelfth Century. Kbh.: Akademisk Forlag 2002, 555 s. [Disputats ved Kbh.'s Univ. 2002].

Augustin: De civitate Dei. Gudsstaten eller Guds by. Innledning, utvalg og oversettelse ved Reidar Aasgaard. Oslo: Pax 2002, 387 s.

Åke Bergvall: Augustinian perspectives in the Renaissance. (= Studia Anglistica Upsaliensia 117), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2001, 234 s.

En brevväxling om bibeln, [breve af Augustinus og Hieronymus, oversat af Bengt Ellenberger]. i: Svenskt patristiskt bibliotek, band III Ur kyrkofädernas brev, red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 2001, 183-279.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIV. Vestens filosof og kirkelærer. København: C.A. Reitzel 2001, 250 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIII. Augustin i nutidig politik. København: C.A. Reitzel 2001, 151 s.

Ragnar Holte: Klingande sakrament. Augustinska och aktuella teologiska perspektiv på musik.  i: Svenskt gudstjänstliv 78 (2001), 11-26.

Øyvind Norderval: »Ynkelig tilfredsstillelse ved sanselig berøring«. Augustin og den besværlige seksualiteten. i: Dîn 2/3 (2001), 10-18. 

Kauko K. Raikas: Die social-rechtliche Funktion des Bischofamtes bei Augustin. Fünf Untersuchungen zur sozialen und rechtlichen Funktion Augustins in seinem Bischofsamt. (= Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja 3), Joensuu 2001, 162 s. [Diss. Juensuu 2001].

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae et interpretationes in libros aliquot Augustini contra donatistas. i: Electronic Antiquity / Communicating the Classics 5.3 (2000).

Siver Dagemark: Possidius' use of the Bible. An Examination of Intertextuality in Vita Augustini. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 68 (2000), 175-218. (= L'esegesi dei patri latini dalle origini a Gregorio Magno, XXVIII  Incontro di studiosi dell'antichità, Roma, 6-8 maggio 1999).

Siver Dagemark: Funeral as a hagiographic motif in Vita Augustini and some other biographies of bishops. i: Augustinianum 40 (Roma 2000), 255-289.

[Possidius:] Ur den heliga Augustinus' liv [Vita Augustini]. Oversat af Siver Dagemark. i: Martyrer & helgon, (= Svenskt Patristiskt Bibliotek 2), red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2000, 226-236.

Augustins filosofiske dialoger, bind 2: Enetaler - Sjælens udødelighed - Sjælens omfang. Oversat af Torben Damsholt.  Frederiksberg: Anis 2000, 160 s. [Originaltitler: Soliloquia. De immortalitate animae. De quantitate animae]. 

Trond Berg Eriksen: Augustin - Det urolige hjertet. Oslo: Universitetsforlaget 2000, 351 s. 

Helge Haystrup: Augustin-studier XII. Næstekærlighedens problematik. København: C.A. Reitzel 2000, 163 s.

Augustin: Bekjennelser [utdrag]. Til norsk ved Oddmund Hjelde. i: Den Levende kjærlighets flamme, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, (= Ad fontes), Oslo: Gyldendal 2000, 29-49.

René Kieffer: Le plaisir de raconter sa vie: Augustin, Rousseau et Sartre. i: Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh, ed. Arne Jönsson och Anders Piltz, Lund 2000, 537-547.

Augustin: Om sjelens storhet [utdrag]. Til norsk ved Egil Kragggerud. i: Den Levende kjærlighets flamme, red. Jan-Erik Ebbestad Hansen, (= Ad fontes), Oslo: Gyldendal 2000, 29-49.

Saija Puusaari: Augustinuksen kristologia teoksen De gratia Christi et de peccato originali. Helsinki 2000.

Ola Sigurdson: Hungerns väg. Om Gud, kyrka och mångfald. Lund: Arcus förlag 2000, 208 s.

Augustin, af David Winther. Oversat af Jakob Brønnum. (= Visdomsord), Århus: Hovedland 2000, 48 s.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae in Augustini In Iohannis evangelium tractatus. i: Electronic Antiquity 5/1 (1999).

Kari E. Børresen: Augustin og Thomas Aquinas. Gudsbilde, mannbilde, kvindebilde. i: Kjønnsperspektiver i filosofihistorien, ed. L.M. Rustad & H. Bondevik, Oslo 1999, 53-62. 

Jørgen Bo Christensen: Hjertets uro. Om begær og behov hos Augustin og Freud. i: Præsteforeningens Blad 89 (1999), 614-626.

Siver Dagemark: Prayer as a hagiographic motif in Vita Martini and Vita Augustini. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 66 (1999), 361-388. (= XXVII Incontro di studiosi dell’ antichità cristiana, Roma, 7-9 maggio 1998).

Bent Dalsgaard Larsen: Kristningen af nyplatonismen hos Augustin. i: Patristica Nordica 5 (= Religio 51, Skrifter udgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1999, 119-137.

Augustins filosofiske dialoger, bind 1: Mod akademikerne – Et lykkeligt liv – Verdensordenen. Oversat af Torben Damsholt. Frederiksberg: Anis 1999, 199 s. [Originaltitler: Contra academicos  - De beata vita - De ordine]. 

Leif Grane: Expositio quarundam propositionum de Romanos. Augustins tidlige forsøg på en fortolkning af Romerbrevet. i: Arken 21 (Kbh. 1999), 15-26. 

Helge Haystrup: Augustin-studier XI. Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1999, 218 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier X. Fra Grundtvig til Augustin. København: C.A. Reitzel 1999, 179 s.

Helge Haystrup: Hermeneutiske iagttagelser i Augustins forkyndelse. Internetpublikation på adressen: www.filosofi.net/artikler/haystryp_081199.html

Augustin: Om læreren. Om det lyksalige liv. Oversat og udgivet af Niels Henningsen. Frederiksberg: Det lille Forlag 1999, 112 s.

Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception. (= Församlingsfakultetens skriftserie 3), Göteborg: Församlingsförlaget 1999, 317 s. [Akadm avh. Lund]. 

Hugo Montgomery: Bytet från Egypten. Origenes, Augustin och Cassiodorus om det hedniska kulturarvet. i: Dannelse - Humanitas - Paideia, red. Ø. Andersen, Oslo 1999, 129-137. 

Kauko K. Raikas: Audientia episcopalis. Problemática entre Estado e Iglesia en Augustin. i: Augustinus 44 (Madrid 1999), 172-175. 

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae in libros »De Trinitate« Augustini. i: Electronic Antiquity 4/2 (1998), 1-20.

Siver Dagemark: The Praeceptum according to Possidius’ Vita Augustini. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 62 (1998), 369-377. (= Il monachesimo occidentale dalle orgini all Regula Magistri).

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om nåde og frihed. i: DTT 61 (1998), 81-105.

Rune Eliasson: Augustinus - kyrkofadern. i: Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 88 (Göteborg 1998), 75-91. 

Svanens sang – udvalgte prædikener af Augustin. Oversat af Helge Haystrup. Kbh.: C.A. Reitzels Forlag 1998, 330 s.

Helge Haystrup: Augustin som skriftfortolker og prædikant – af senantikkens hermeneutik. i: Reflex 8 (1998, nr. 28), 33-42.

Augustin: De doctrina christiana. Ein kristen retorikk. Om kristen opplæring. Omsetjing og innleiing ved  Hermund Slaattelid. [Der er lidt usikkerhed omkring titlen!] Oslo: Det Norske Samlaget 1998, 267 s.

Bengt Alexanderson: Adnotationes criticae ad libros sancti Augustini De civitate Dei. i: Electronic Antiquity 3/7 (1997), 1-25.

Siver Dagemark: Possidius’ idealised Description of St. Augustine’s Death.  i: Studia Ephemeridis Augustinianum 58 (1997), 719-741. (= Vescovi e pastori in epoca Teodosiana. In occasione del XVI centenario della consacrazione episcopale di S. Agostino, 396-1996. XXV Incontro di studiosi dell’ Antichità Cristiana, Roma, 8-11 maggio 1996.Vol. II: Padri Greci e Latini).

Augustinus: Guds stad. De utfäste målen. Bok. IXX-XXII i översättning av Bengt Ellenberger med indledning av Bent Dalsgaard Larsen. Skellefteå: Artos Bokförlag 1997, 355 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier IX. Den dystre baggrund for troens glæde. Kampen mod Pelagianismen. København: C.A. Reitzel 1997, 336 s.

Helge Haystrup: Ordo amoris. Augustins syn på seksualitet og ægteskab. i: DTT 60 (1997), 99-114.

Helge Haystrup: En kirkefader spiller på harpe. Augustin om seksualitet og ægteskab. i: Reflex 8 (1997, nr. 27), 16-27.

Kauko K. Raikas: The State Juridical Dimension of the Office of the Bishop and the Letter 153 of St. Augustine to Vicarius Africae Macedonius. i: Studia Ephemeridis Augustinianum 58 (Roma 1997), xx-xx.

Augustinus, sammanstäld och introducerad av David Winter. Översatt av Kerstin Gårsjö. Örebro: Libris 1997, 46 s.

Siver Dagemark: Possidius idealbeskrivning av Augustinus död. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 11 (Lund 1996), 29-46.

Augustin: Om Guds Stad, 19.-22. bog. Oversættelse med indledning og noter samt registre til hele værket, ved Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 17), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 442 s.

Torben Damholt: [Anmeldelse af] Helge Haystrup, Augustin-studier bd. 8. i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 923-926.

Helge Haystrup: Augustin-studier VIII. Augustinske udviklingsstadier. Brud og sammenhæng. København: C.A. Reitzel 1996, 240 s.

Helge Haystrup: Luther og Augustin. Et indlæg til Odense Domkirkes studiekreds over Martin Luther. i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 453-461. [Genoptrykt i Augustin-studier VIII].

Kari Elisabeth Børresen: Subordination and Equivalence. The Nature and Role of Women in Augustine and Thomas Aquinas. [A reprint of a pionering classic.] Kampen: Kok Pharos 1995, XXIX+376 s. [Fransk original 1968].

Siver Dagemark: Augustinus – munk och biskop. Idealbild gentemot självbild i Vita Augustini och Confessiones. Göteborg: Historiska Institutionen i Göteborg / Skellefteå: Artos bokförlag 1995, 230 s.

Siver Dagemark: Hur ville Possidius bevara minnet av Augustinus? i: Hårdrock, hundar och humanister (= Humanistdag-boken 8), Göteborg 1995, 49-58.

Helge Haystrup: Augustin-studier VII. En filosofisk Vej til Treenigheden. Sjælens Opstigning til Gud. København: C.A. Reitzel 1995, 296 s.

Helge Haystrup: Forløsning og forsoning hos Augustin. Foredrag på »Konvent for Kirke og theologi«. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 905-913.

Kauko K. Raikas: Agustín y la judicatura inherente al ministerio episcopal. i: San Agustin en Oxford (4.). XI Congreso Internacional de Estudios Patrísticos, ed. Jose Oroz Reta (= Augustinus 40, Madrid 1995), 253-265.

K.K. Raikas: Die Sacrilegium-Problematik bei Augustin. i: La narrativa cristiana antica (= Studia Ephemeridis Augustinianum 50), Roma 1995, 561-572.

Christian Braw: Åter till Gud. Trons mönster hos Augustinus. Skellefteå: Artos bokförlag 1994. 192 s.

K.E. Børresen: Patristic »Feminism«. The case of Augustine. i: Augustinian Studies 25 (Philadelphia 1994), 137-152.

Helge Haystrup: Hvad gjorde Augustin til Vestens store kirkelærer? i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 585-591 og 605-611. [Genoptrykt i Augustin-studier VIII].

Helge Haystrup: Augustin-studier VI. Bibelens Treenighed. Eksegese og dogmatiske begreber. København: C.A. Reitzel 1994, 246 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier V. Omkring hovedværket »Om Treenigheden«. København: C.A. Reitzel 1993, 209 s.

Helge Haystrup: Augustins vej til levende kristentro. En ung mand og hans mor.  i: Fyens stiftsbog 1993 (Odense 1993), 70-81.

Miika Ruokanen: Theology of Social Life in Augustine’s De civitate Dei. (= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 53), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993, 179 s.

Kari Elisabeth Børresen: Feminologie d'Augustin: femina/mulier. i: Mélanges en l'honneur de José Oroz Reta. Salamanca 1992.

Helge Haystrup: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

Helge Haystrup: Jesu Bjergprædiken – udlagt af Augustin. i: Præsteforeningens Blad 82 (1992), 577-589.

Augustin: Prædiken om den hellige nat. Oversat af Helge Haystrup. i: Alle vort livs mysterier 1992, 78-81.

Augustinus: Om Fader vår; Om när Jesus sover i båten; Om att förvalta sin talent. Oversat af Sten Hidal. i: Från tid och evighet. Predningar i urval från 200-tal till 1500-tal [Festskrift til Alf Härdelin på 65-årsdagen den 23 februari 1992]. Red. Stephan Borgehammar, Skellefteå: Artos 1992, 91-103.

Augustinus: Bekjennelser, bok I-X. Oversatt og med innledning av Odmund Hjelde.  (= Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1992, XXI+221 s. [2. oplag 1996].

Heikki Kotila: Memoria mortuorum. Commemoration of the departed in Augustine. (= Studia Ephemeridis »Augustinianum« 38), Rom: Institutum Patristicum »Augustinianum« 1992, 219 s.

K. Raikas: Justitia civilis und justitia divina. Praxis und Theorie Augustins zwichen Staat und Kirche in seinem Bischofsamt. Diss. Helsinki 1992.

Augustin: Det hvilende hjerte. Utvalgte tekster satt sammen av Maura See. Oversatt fra engelsk av Olav Egil Aune. Oslo: St. Olav forl. 1991, 70 s.

Augustin: Om Guds Stad, 15.-18. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 16), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 389 s.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins vurdering af Rom og romerne. i: RT 18 (1991), 3-19.

Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. 2. oplag. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1991, 320 s. [1. oplag 1988].

Bengt Ellenberger: Augustinska slentrianöversättningar. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, s. 59-60.

Helge Haystrup: Augustin-studier III. Nøglemagt og nådelære. København: C.A. Reitzel 1991, 202 s.

Helge Haystrup: Augustins syn på Den hellige Skrift. i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 237-248.

Ragnar Holte: Augustinska missförstånd. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 92-106.

K. Raikas: Problemas relacionados con la terminologia juridica en la teologia de san Agustin. i: San Agustin en Oxford (3). X Congreso Internacional de Estudios Patristicos (= Augustinus 36, Madrid 1991), 221-225.

Kari Elisabeth Børresen: In defense of Augustine. How ‘femina’ is ‘homo’. i:  Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel, ed. Bernard Bruning et al., Louvain 1990, 411-428. [Genoptrykt i: From Patristics to Matristics, 2002, 15-32]. 

Siver Dagemark: Den asketiske biskopen. En jämförelse mellan Augustinus av Hippo Regius och Hilarius av Arles. [Lic.avh.] Göteborg 1990.

Bent Dalsgaard Larsen: Betydningen af de sidste bøger i Augustins Confessiones med henblik på fortolkningen af hele værket. i: DTT 53 (1990), 19-44.

Augustinus: Bekännelser. I översättning av Bengt Ellenberger med inledning av Ragnar Holte. Skellefteå: Artos Bokförlag 1990, 375 s.

Holsten Fagerberg: Skatten i lerkärl.  (= Teologi för kyrkan 2), Stockholm: Verbum 1990, 169 s.

Søren Giversen: Manichaean literature and the writings of Augustine. i: Living waters, Scandinavian orientalistic studies presented to Frede Løkkegaard on his seventy-fifth birthday, January 27th 1990, ed. E. Keck et al., Copenhagen: Museum Tusculanum 1990, 63-74.

Helge Haystrup: Augustin som forkynder. Kirkeår og hovedtemaer. i: Præsteforeningens Blad 80 (Danmark 1990), 317-330.

Helge Haystrup: Augustin-studier II. Forkyndelse og eksegese. København: C.A. Reitzel 1990, 145 s.

Ragnar Holte: Kristendom och nyplatonism i Augustinus’ Bekännelser. i: Patristica Nordica 3 (= Religio 32, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1990, 41-54.

Ragnar Holte: Faith and interiority in S. Augustin’s Confessions. i: Interiorit e intenzionalitet in S. Agostino (= Studia ephemeridis »Augustinianum« 32), Rom 1990, 71-83

Ragnar Holte: St. Augustine on free will (De libero arbitrio, III). i: »De libero arbitrio« di Agostini d’ippona (= Lectio Augustini. Settimana agostiniana pavese 6), Palermo 1990, 67-84.

Jørgen Pedersen: Strukturer i kontinuitet og forvandling: Fra den augustinsk-middelalderlige artifex-model til den romantisk-moderne Store Kannikestræde-model. i: Fønix 14 (København 1990), 166-186.

Kauko K. Raikas: St. Augustine on Juridical Duties. Some Aspects of the Episcopal Office. i: Late Antiquity, Augustine, »Second Founder of the Faith«, Collectanea Augustiniana, ed. Joseph C. Schnaubert and Fredrick van Fleteren, New York: Peter Lang 1990, 467-483.

Kauko K. Raikas: The Principle of Juridical Vulgarization in the Letters of St. Augustine.  i: La Tradizione, Forme e Modi. XVIII Incontro di Studiosi dell’antichità cristiana, ed. J. Divjak (= Studia Ephemeridis »Augustinianum« 31), Roma 1990, 413-425.

Owe Wiksström: Augustinus’ bekännelser som psykologiskt dokument. i: Signum 16 (Uppsala 1990) 238±

Jakob Balling: Paradisfortællingen som gammelkristen myte. i: DTT 52 (1989), 268-286.

Augustin: Om Guds Stad, 11.-14. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 10), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 272 s.

B. Dalsgaard Larsen: Saint Augustine on Christ as principium in De ciuitate Dei 10,23-24. i: Studia Patristica 22, ed. Elisabeth A. Livingstone, Leuven 1989, 283-289.

Niels Grønkjær: Augustin - Vestens kirkefader. (= Under Guds Ord 299), Skive 1989, 4 s.

Niels Grønkjær: Augustin og gudsrigets nye by. i: Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger, red. af Anna Marie Aagaard, Århus: Anis 1989, 127-142.

Niels Grønkjær: Platons og Augustins opgør med retorikken. i: Fønix 13 (1989), 112-123.

Helge Haystrup: Augustin-studier I. Kærlighedens fællesskab og frihed. København: C.A. Reitzel 1989, 133 s.

Helge Haystrup: Augustin som asket og munkefader.  i: Præsteforeningens Blad 79 (Danmark 1989), 565-577.

Helge Haystrup: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus. i: En ny bok om kyrkan, Borås: Norma 1989, 51-66. [Dansk version 1987].

Augustins Bekendelser, oversat af Torben Damsholt. (= Visdomsbøgerne), København: Sankt Ansgars Forlag 1988, 320 s. [2. oplag 1991].

Niels Grønkjær: Sprog - tid - inkarnation. Om platonisme og kristendom hos Augustin.  Upubliceret licentiatafhandling ved Aarhus Universitet.

Helge Haystrup: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin. i: Præsteforeningens Blad 78 (Danmark 1988), 329-342.

Bengt Löfstedt: Zu Augustins Schrift De sermone Domini in monte. i: Orpheus 9 (Catania 1988), 96-97.

Dag Norberg: Les psaumes de saint Augustin et de saint Fulgence de Ruspe. i: Les vers latins iambiques et trochaïques au Moyen Âge et leurs répliques rytmiques (= Vitterhets Hist. & Antik. Akad. Filol. arkiv 35), Stockholm 1988, 125-132.

Anders Nygren: Augustins »Bekendelser«. Litterær komposition og tolkning.  i: Dansk Udsyn 68 (1988), 314-325.

Jørgen Pedersen: Prior omnium sapientia. Om visdomsbegrebet og visdomsidealet i Augustins hovedskrifter, I-II. i: DTT 51 (1988), 161-181 og 263-276.

Miika Ruokanen: Augustin and Luther über die Theologie der Politik. i: Kerygma und Dogma 34 (Göttingen 1988), 22-41.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustins bibelbrug og fortolkningen af De ciuitate Dei. i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 19-32.

Helge Haystrup: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus. i: Præsteforeningens Blad 77 (Danmark 1987), 865-875. [Svensk version 1989].

Ragnar Holte: Antikt och kristet i Augustinus’ människosyn. i: Ortodox tidning 25 (1987), 131-142.

Ragnar Holte: En kristen kultursyntes. Augustinus’ väg till sanningen. i: Signum 13 (Uppsala 1987), 105-116.

Miikka Ruokanen: Näkökulma politiikan teologiaan: Augustinus ja Luther. [En aspekt på politisk teologi: Augustin och Luther] i: TAik 92 (1987), 102-112.

Augustin: Om Guds Stad, 6.-10. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 9), København: G.E.C. Gad 1986, 307 s.

Klosterliv i Vesten: Augustins regel – Benedikts regel. Oversatt og med innledning av Erik Gunnes. (= Thorleif Dahls kulturbibliotek), Oslo: Aschehoug 1986, 117 s.

Kauko Raikas: Augustinuksen yhteiskunnallisen ajattelun probleemoja. [Prästen i Augustinus’ samhälliga tänkande] i: TAik 91 (1986), 477-482.

Carl Fr. Wisløff: Augustin og Det gamle Testamente. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2. Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 254-272.

Jakob Balling: Oldkirkelige gudsbilleder. i: Gudsbegrebet, red. af Sigfred Pedersen, København: Gad 1985, 115-127.

J.L. Balling: Et »augustinsk« tema i europaeisk poesi. i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 13-26.

Kari E. Børresen: Equivalencia y subordinación según san Agustín. Naturaleza y papel de la mujer. i: Augustinus 30 (Madrid 1985), 97-197.

Kari E. Børresen: Imago Dei, privilège masculin? Interprétation augustinienne et pseudo-augustinienne de Gen. 1,27 et I Cor. 11,7. i: Augustinianum 25 (Roma 1985), 213-234.

Kari E. Børresen: Interaksjon mellom skriftgrunnlag og senantik antropologi: Kirkefedres tolkning av I Mos. 1,27 og I Kor. 11,7. i: Idékonfrontation under senantiken (Föredrag ved Platonselskabet, Symposium i Göteborg 8.-11. juni 1983), København 1985, 117-132.

Ragnar Holte: Filosofiskt och bibliskt i senantikens kristna människosyn. i: Människouppfatningen i den senare antiken. Platonselskabet,  symposium på Hanaholmen 3-5 juni 1985, red. Holger Tersleff, Helsingfors: Klassisk-filologiska institutionen 1985, 1-12.

Knut Erik Tranøy: Augustin - menneskesyn, moral og statslære. Teologi og filosofi. i: Trond Berg Eriksen, Knut Erik Tranøy, Guttorm Fløistad: Filosofi og vitenskap fra antikken til vår tid, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1985, 208-231.

Pauli Annala: Mystiikan mahdollisuus Augustinuksen ja Tuomas Akvinolaisen tietoteorioiden näkökulmasta. [Mystikkens möjlighet från en kunskapsteoretisk synsvinkel hos Augustinus och Thomas ab Aquino]. i: Elevatis Oculis. Studia mystica in honorem Seppo A. Teinonen. (= Annuals of the Finnish Society for Missiology and Ecumenics, vol. 42). Helsinki 1984, 1-15.

Augustin: Om Guds Stad, 1.-5. bog. Oversættelse med indledning og noter, Bent Dalsgaard Larsen. (= Bibel og historie 7), København: G.E.C. Gads Forlag 1984, 320 s.

Anfinn Stigen: Tenkningens historie, 1. [heri side 253-279: Augustin - noen temaer fra hans tenkning] Oslo 1984.

Bent Dalsgaard Larsen: Menneske og samfund. Studier i det antropologiske grundlag for samfundstænkningen hos Augustin. Århus 1982, 445 s. [Disp.]

Augustinus, Henki ja Kirjain (De spiritu et littera liber unus). Latinasta suomentanut Jukka Thurén. [finsk oversættelse af Augustin] (= Kristikunnan klassikkoja 2), Helsinki 1982.

J.L. Balling: Om det augustinske historiesyns eftervirkninger. i: Fønix 5 (Kbh. 1981), 32-40.

Kari E. Børresen: L'antropologie théologique d'Augustin et de Thomas d'Aquin. La typologie homme-femme dans la tradition et dans l'eglise d'aujourd'hui. i: Recherches de science religieuse 69 (Paris 1981), 393-407.

Kari E. Børresen: L'antropologia teologica di Agostino et di Tommaso d'Aquino. Sua influenza sui rapporti fra donna e homini nella chiesa d'oggi. i: A. Caprioli - L. Vaccaro, La donna nella chiesa oggi, Torino 1981, 75-87.

Kari Elisabeth Børresen: Subordination and Equivalence. The Nature and Role of Women in Augustine and Thomas Aquinas. Washinton D.C. 1981. [Fransk original 1968, genoptryk 1995?].

Augustinus: Tunnustukset (Confessiones). Latinasta suomentanut Otto Lakka [= finsk oversættelse af Augustins Confessiones]. (= Kristikunnan klassikkoja 1), Helsinki 1981.

Lars Christiansen: ‘Cogito’ hos Augustin og Descartes. i: Museum Tusculanum 40-43 (København 1980), 465-479. [= Festskrift til Carsten Friis Johansen].

Erik Ostenfeld: Augustin om perception. i: Museum Tusculanum 40-43 (Kbh. 1980), 447-463. [= Festskrift for Carsten Friis Johansen].

Kari E. Børresen: Natura e ruolo della donna in Agostino e Tommaso d’Aquino. Assissi 1979. [Fransk original 1968].

Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin. (=Platonselskabets skriftserie 5), København: Gyldendal 1979, 152 s.

Hj. Sundén: Augustinus’ Confessiones IX,4 som religionspsykologisk dokument. i: ROB (= Religion och Bibel) 38 (1979), 3-xx.

Øivind Andersen: Augustins Confessiones som litterært kunstverk. i: NTT 78 (1977), 213-228.

Jakob Balling: Kristendommens appel til menigmands rationalitet. Bemærkninger til Augustins »De catechizandis rudibus« m.m. i: Fønix 1 (Kbh. 1977), 300-313.

Bent Dalsgaard Larsen: Materialistisk Augustin-læsning. i: Lumen 20 (nr. 60, Kbh. 1977), 227-256.

Bent Dalsgaard Larsen: Individ og samfund hos Augustin. i: Lumen 19 (nr. 57, Kbh. 1976), 1-18.

P. Behrendt: Viljens former. Augustin, Goethe, Grundtvig. København 1974.

Bent Dalsgaard Larsen: Augustin om de dynamiske kræfter i samfundslivet. i: Lumen 17 (nr. 51, Kbh. 1974), 168-182.

Leif Grane: Divus Paulus et S. Augustinus, interpres eius fidelissimus.  i: Festschrift für Ernst Fuchs, herausg. v. G. Ebeling m.fl., Tübingen 1973, 133-146.

Aurelius Augustinus: Om den kristne taler. Med indledning, oversættelse og noter af Niels W. Bruun. Latinsk tekst ved Josef Martin. København 1972, 88 s.

Harald Hagendahl: Augustinus och Rom. (= Filolog arkiv 15), Stockholm 1970, 14 s.

Helge Petersen: Augustin som skriftfortolker belyst ud fra hans skriftbrug i »De baptismo«. i: DTT 33 (1970), 184-203.

Kari E. Børresen: Augustin. Interprète du dogme de la résurrection. Quelques aspects de son anthropologie dualiste. i: Studia Theologica 23 (1969), 141-155.

Kari E. Børresen: Subordination et Équivalence. Nature et rôle de la femme d’apres Augustin et Thomas d’Aquin. Oslo-Paris 1968. [Diss., italiensk version1979, engelsk version 1981].

Torben Damsholt: Augustins Gudsstat. i: Tidehverv 1968, xx.

Leif Grane: Augustin. (= Gads Biografiserie), København 1968, 92 s.

Helge Petersen: Hellighed og autoritet i oldkirken. En konfrontation udfra Augustins De baptismo af to kirkesyn. Kbh. 1968, 288 s.

Harald Hagendahl: Augustine and the Latin Classics, I-II. Vol. I: Testimonia with a Contribution on Varro by Barchardt Cardanus. Vol. II: Augustine’s Attitude. (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 20.1 & 20.2), Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis 1967, 2 bind, 769 s.

Harald Hagendahl: Zu Augustins Beurteilung von Rom in De civitate Dei. i: Wiener Studien 79 (1966), 509-516.

Augustinus: Brev till Proba om bönen. Svensk översättning av Lars Melin och Jean Dureau. Stockholm 1965, 30 s.

Augustin. Med indledning, oversættelse og noter af Jørgen Pedersen. (= De store tænkere. Berlinske Filosofi Bibliotek), Kbh. 1965, 240 s.

Ragnar Holte: Béatude et Sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l´homme dans la philosophie ancienne.  (= Études augustinienne), Paris 1962, 437 s. [Svensk original 1958].

Einar Molland: Augustin. i: Vestens tenkere. Fra antikken til våra dager. Oslo 1962, bd. I, 192-211.

Jan Pinborg: Das Sprachdenken der Stoa und Augustins Dialektik. i: Classica et Mediaevalia 23 (Kbh. 1962), 148-177.

Emin Tengström: Die Protokollierung der Collatio Carthaginensis. Beiträge zur Kenntnis der römischen Kurzschrift nebst einem Exkurs über das Wort scheda (schedula). (= Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 15), Göteborg 1962, 53 s.

Jørgen Raasted: A Fragment of an Unidentified Latin Sermon, textually related to Ps.-Augustinus Sermo 106. i: Studia Patristica 3 (= Texte und Untersuchungen 78), Berlin 1961, 108-115.

G. Hök: Augustin und de antike Tugendlehre. i: Kerygma und Dogma xx, (1960), 104-130.

Gotthard Nygren: Den svenska Augustinus-forskningen, II. i: Teologinen Aikakauskirja 65 (1960), 10-23.

Gotthard Nygren: Die schwedische Augustinforschung. i: Neue Zeitschrift für systematische Theologie 2 (1960), 335-354.

Carl Fr. Wisløff: Augustin og Hieronymus om de jødekristne og Moseloven. i: TTK 31 (1960), 193-208.

Rudolf Johannesson: [Kritik af Ragnar Holte, 1958]. i: STK = Svensk teologisk kvartalskrift xx (1959), 184-xx.

Anders Nygren: Augustin und Luther. i: Aufsätze und Vorträge zur Theologie und Religionswissenschaft, Heft 3, Berlin 1958-1959, xx.

Gotthard Nygren: Den svenska Augustinus-forskningen, I. i: Teologinen Aikakauskirja 64 (1959), 133-146.

Ragnar Holte: Beatitudo och Sapientia. Augustinus och antika filosofskolornas diskussion om människans livsmål. Augustinus und die Diskussion der antiken Philosophenschulen über das Lebensziel des Menschen. Uppsala 1958, 416 s. [Disp., fransk version 1962]

Gotthard Nygren: Res contra verba? Slutreplik til licentiat Holte. i: STK 34 (1958), 77-80.

R.F. Refoulé: Kyrkans, kärlekens samfund och den kristna söndringen enligt Augustinus. i: Lumen 1 (Kbh. 1958, nr. 2), 93-108.

Ragnar Holte: [Artikler vedr. Augustin-forskning.] i: STK 33 (1957), 128-xx og 199-xx.

Gotthard Nygren: The Augustinian Conception of Grace. i: Studia Patristica 2, ed. Kurt Aland and F.L. Cross (= Texte und Untersuchungen 64), Berlin 1957, 258-269.

Gotthard Nygren: Till tolkningen av Augustinus’ teologi. i: STK 33 (1957), 128-136.

Gotthard Nygren: Ännu en gång till tolkningen av Augustinus’ teologi. i: STK 33 (1957), 201-208.

Norberg: [Artikel med tekstkritiske bemærkninger til Augustin].  i: Studi italiani di filologia classica xx (Firenze 1956), 315-318.

Gotthard Nygren: Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins. Eine systematisch-theologische Studie.  (= Studia theologica Lundensia 12), Lund 1956, 306 s. [Inaug. Diss.].

Hans Hof: Conscientia och lex in corde scripta enligt Augustinus.  i: STK 40 (1954), 183-195.

Gösta Hök: Trappstegkristendom, ett arv från Augustinus. i: STK 30 (1954), 262-272.

G. Hök: Status gratiae, en studie i Augustini etik. [ej publ. 1954]

Einar Molland: Augustinus 354-1954. i: Samtiden 63 (1954), 599-608. [Genoptrykt i: Samtiden gjennom 75 år, 1890-1965. Oslo 1964, 232-240].

Jens Nørregaard: Augustins De civitate Dei. Et Udkast efter Forfatterens Død udgivet af Hal Koch og Christian Thodberg. København: Schultz 1954, 61 s.

François Refoulé: Situation des pécheurs dans l’Eglise d’après saint Augustin. i: Studia Theologica 8 (1954), 86-102. [eller: 1955]

Alf Ahlberg: Augustinus, den första moderna människan. Uppsala 1952.

Augustins Bekendelser. På dansk ved Ernst Fr. Hansen. Med forord af Niels Thulstrup. København: Haase 1952, 184 s.

Augustin: Jeg bekjenner. Confessiones, Bok I-IX. Oversatt fra latin og med innledning av Oddmund Hjelde. Forord af biskop Karl Marthinussen. Bergen: J.W. Eide 1950, 283 s. [Ny udgave Oslo 1961].

Augustin: Bekjennelser, Bok I-X. Overs. og med innledning av Oddmund Hjelde. (= Aschehougs bibliotek), Oslo 1961, 233 s. [Første udgave Bergen 1950, senere oplag Oslo 1974 og 1992].

G. Hök: [Artikel som måske vedrører Augustin]. i: STK xx (1950), 250-xx.

Gustaf Wingren: [Anmeldelse af R. Johannesson 1947]. i: STK 23 (1948), 56 +/-

Rudolf Johannesson: Person och gemenskap enligt romersk-katolsk och luthersk grundåskådning. Stockholm 1947. [Diss. Lund 1947].

Regin Prenter: Metaphysics and Eschatology in the Sacramental Teaching of St. Augustine. i: Studia Theologica 1 (1947), 5-26. [Evt. årstal 1948].

Jørgen Råsted: A Fragment of Augustinus De civitate Dei. i: Classica et Mediaevalia 9 (Copenhague 1947), 195-199. [Måske skal årstallet være 1948].

A. Dahl: Augustin und Plotin. Philosophische Untersuchungen zum Trinitätsproblem und zur Nuslehre. Lund: Lindstedt 1945, 117 s.

M. Juva: Augustinuksen Valtiokäsitys ja sen perusteet teoksessa De civitate Dei. Turku 1945.

Nils Erik Anrup: Augustinus’ lära om arvsynden. En dogmhistorisk studie. Lund: Gleerup 1943, 242 s.  [Disputats, Lund.]

Augustin: Confessiones (Bok 1-9). Omsett frå latin av Åsmund Farestveit. Med innleiding og merknader av Einar Molland. (= Klassiske bokverk i norsk omsetjing 26), Oslo 1943, LVI+262 s. [2. bearbejdede utgave (Orion-bøkene 28) Oslo 1965]

Einar Molland: Three Passages in St. Augustine: Retr. II,30, De doctr. Christ. II,43, De civ. Dei VIII,11. i: Serta Eitremiana (= Symbolae Osloenses, fasc. suppl. XI), Oslo 1942, 112-117. [Genoptrykt i Molland 1970, 155-159].

Augustinus: Confessiones, urval med inledning och kommentar av Gerhard Bendz. (= Skrifter utgivna av svenska klassikerförbundet 19), Lund: Gleerup 1941, 90 s.

Gunnar Hultgren: Det evangeliska kärleksbudet hos Augustinus, dess filosofiska och teologiska tolkning i hans skrifter 386-400. Stockholm: Diakonistyrelsen 1939, XVIII+336 s. [Diss. Uppsala 1939, fransk oversættelse 1939].

Gunnar Hultgren: Le commandement d’amour chez Augustin. Interprétation philosophique et théologique d’après les écrits de la période 386-400. Paris 1939, XII + 311 s.

Anders Nygren: Simul iustus et peccator hos Augustinus och Luther. i: Til Gustaf Aulén 15/5 1939, Lund 1939, 245-xx.

Anders Nygren: Die Ehrenrettung von amor bei Augustin. i: DRAMA Martino P. Nilsson A.D. IV. Id. Iul. Anno MCMXXXIX dedicatum, Lund 1939, 367-373.

Anders Nygren: Augustinus’ Confessiones, dess litterära byggnad och dess tolkning. i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 405-424.

Josef Sjöholm: Avslutningspartiet i Augustini Confessiones. i: Från skilda tider. Studier tillägnade Hjalmar Holmquist, Stockholm 1938, 551-xx.

A. Dahl: Odödlighetsproblemet hos Augustinus. Lund: Lindstedt  1935, 92 s.

Axel Dahl: Odödlighetsproblemet hos Plotinos, jämte en kort framställning av samma problem hos Augustinus.  Lund: Lindstedt 1934, 142 s. [Diss. Lund].

Jens Nørregaard: Drei Augustinus-Worte. (= Studien der Luther-Akademie, No. 8), Gütersloh 1934.

Jens Nørregaard: Tre Augustin-ord. i: STK 19 (1934), 315-327.

Jens Nørregaard: Grace in Saint Augustine. i: The Doctrine of Grace, London 1932.

Jens Nørregaard: Augustinus’ weg tot het Christendom. Lut het Deeusch vertaald door Henriette M.H. Ledeboer. Jeist 1931, 207 s.

Knud Ferlov: Augustins intellektuelle Befrielse gennem Kristendommen. i: Tilskueren 1930 II (København 1930), 98-104.

Anders Nygren: Augustinus, ett 1500-årsminne. i: STK 6 (1930), 3-xx.

Anders Nygren: Den kristna kärlekstanken hos Augustinus. i: STK 5 (1929), 203-xx.

Jens Nørregaard: Augustins Vej til Kristendommen. København: Jespersen & Pio 1928, 176 s. [Oversat til svensk 1928 og hollandsk 1931].

Jens Nørregaard: Augustinus’ väg till kristendommen. Översättning av Sigfrid von Engeström. Sthlm. 1928, 215 s.

Augustinus: Valda stycken ur hans skrifter. I översättning jämte inledning av Johannes Gabrielsson. (=Religionens människor och dokument 5), Stockholm: Bonnier 1926, 129 s

A. Runestam: Augustinus’ »eudämonism«. Med anledning av Holls Augustinustolkning. i: STK 2 (Lund 1926), 203-221.

Augustinus. Reflexioner och maximer samlade ur hans verk och övers. till tyska av Adolf von Harnack. Till svenska av Elof Åkesson. (= Religiösa Klassiker 1), Stockholm 1924, 227 s.

Jens Nørregaard: Augustins Bekehrung. Uebers. von A. Spielmeyer. Tübingen 1923, VII+246 s. [Oversættelse af dansk original fra 1920].

V.Th. Tejsen: Moder og Søn. Monika og Augustin. (= Kristeligt Folkebibliotek), København 1923, 40 s.

Augustinus’ bekännelser om sin omvändelse. Översättning och inledning av Sven Lidmann. (= Bonniers klassikerbibliotek), Stockholm 1921, 314 s. [Nye oplag i Bonniers klassikerbibliotek 1922, 1927, 1929, 1937 og 1944. Nye oplag med delvis ændret titel Helsingfors 1954 og Sthlm. 1954, 1957, 1962 og 1971 i Forumbiblioteket].

Hubert Messerschmidt: Sankt Augustinus, Biskop af Hippo. København: Katolsk Forlag 1921, 137 s.

Augustinus: Något om det eviga livets härlighet. Jönköping 1920, 8 s.

N. Clausen-Bagge: To ældgamle Vidnesbyrd om Trosbekendelsen [af Augustin]. i: Vort Samfund, Dansk Menighedsblad 22 (1920), 73-74.

Bjørn Kornerup: [Anmeldelse af] Jens Nørregaard, Augustins religiøse Gennembrud. En kirkehistorisk Undersøgelse, Kbh. 1920, 342 s.  i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 1 (1920), 324-331.

Jens Nørregaard: Augustins religiøse Gennembrud. En kirkehistorisk Undersøgelse [disputats]. Kbh.: Pio 1920, VIII+343 s. [Oversat til tysk i 1923: Augustins Bekehrung].

Jens Nørregaard: [Anmeldelse af] Prosper Alfaric, L’évolution intellectuelle de Saint Augustin, I, Paris 1918. i: Teologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 4. Række, 1 (1920), 140-164.

Vald. Ammundsen: Augustin. Foredrag holdt i Bethesda d. 16. Febr. 1916. (= Hvordan de kom til Troen), Kbh. 1916, 20 s.

Nathan Söderblom: Den unge Augustinus. (= Svenska kristl. studentrörelses skriftserie 5), Stockholm 1916. [2. uppl. xx, 3. uppl. 1916].

Sigrid Steen: Kristelige grundtanker av den hl. Augustin, den hl. Frans av Sales, Bossuet, l’abbé Perreyve, Mar. Isoard, kardinal Manning. Kristiania 1914, 220 s.

Aurelius Augustinus’ Bekendelser. Oversat fra Grundsproget. Bearbj. ved G. Münster. Med et Forord af samme. Kbh. 1909, 348 s. [1.-10. bog].

H. Becker: Augustin. Kbh. 1908. [Formentlig oversættelse af udenlandsk bog]

Hanna Svennin: Augustinus och Luther. Två kyrkohistoriska livsbilder. Göteborg 1908.

Waldemar Rudin: Augustini »bekännelser« i två svenska översättningar och ett tyskt sammendrag. (En jämförelse mellan Källström och Söderblom). BF = Bibelforskaren 23 (Stockholm 1906), 196-205.

Augustini bekännelser på svenska. Med en inledning av Nathan Söderblom. Stockholm 1905, 195 s.

Vilh. Sommerfelt: Augustins Omvendelse. Kristiania 1904, 59 s.

Augustins Bekendelser. Paa Dansk med Indledning ved G. Jørgensen. Kbh.: Gyldendal 1902, 168 s. [Nyt oplag Kbh. 1923].

F.L. Grundtvig: Troens Ord. Ordet, hvori den himmelske Brudgom renser, fæster og favner sin jordiske Brud. Et i vore dage upaagtet Udsagn af Augustin, tilligemed andre Bidrag til Belysning af hans stilling til Daabspagten. Kjøbenhavn: Karl Schønberg Forlag 1898, XVII+367 s.

C.P. Caspari: Eine Augustin fälschlich beigelegte Homilia de sacrilegiis. Aus einer Einsiedler Handschrift des 8. Jahnhunderts herausgeg. u. m. krit. u. sachlichen Anmerkungen sowie mit einer Abhandlung begleitet. Christiania 1896, 73 s.

Udvalgte Stykker af Cyprian og Augustin. [Af Johan Møller?]. Kjøbenhavn 1891, 74 s.

Aurelius Augustinus: Om undervisning af nybörjare i kristendomen. Öfv. från latinet af J. Gerdin. (= Skrifter af uppfostningskonstens stormän 4, utg. af Otte Salomon), Göteborg 1889, VIII+66 s.

Augustinus: Haandbog om Christi Beskuelse. Overs. af H. Olufsen. 3. Oplag. Kbh. 1889.

Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort handbok om tro, hopp och kärlek. Öfversatt från latinet af O.W. Lemke. Stockholm 1887, 155 s.

Aurelius Augustinus: Mod Donatisterne eller om Kirkens Eenhed. Oversat af S.B. Bugge. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 13), Christiania 1886, VI+112 s.

J. Gerdin: Aurelius Augustinus såsom kristlig uppfostrare. En studie.  Uppsala: W. Schultz 1886, 75 s.

A. Listov: Augustins Indflydelse paa Luthers ældste Skriftfortolkning. Dogmehistorisk Studie. i: Theologisk Tidsskrift 3 (Kbh. 1886), 404-441.

J.-P. Melby: Augustinus, Biskop af Hippo. Efter det Engelske ved J.P. Melby. (= Gudel. Smaaskr.), xx 1885.

C.P. Caspari: Kirkehistoriske Rejsefrugter. III: En Augustin tillagt Tale mod Christnes Iagttagelse af alskens overtroiske Skikke. i: Theologisk Tidsskrift, Ny Række 9 (1884), 485-545.

Aurelius Augustinus: Bekännelser. 2:a dln. XI-XIII böckerna. Från latinet öfv. af A. Källström. Stockholm 1884, 148 s. [2. uppl. 1896].

Aurelius Augustinus: Om Guds Stat. Fremstillet i Sammendrag af Oscar Moe. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 8), Christiania 1884, 164 s.

Aurelius Augustinus: Enchiridion. En kort Haandbog om Tro, Haab og Kjærlighed. Oversat fra Latin af Daniel Thrap. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 9), Christiania 1884, VI+116 s.

Oscar Moe: Aurelius Augustins Skrift de civitate Dei, dets Plan og væsentlige Indhold. i: Theol. Tidsskrift, Ny Række 7 (Norge 1882), xx-xx.

Aurelius Augustinus’ Bekjendelser. Efter den latinske Grundtekst ved Stian Vemmestad. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 3), Christiania 1881, XXXII+332 s.

Aurelius Augustinus: Bekännelser. 1:a och 2:a boken. Öfv. af W. Rudin. Stockholm 1880, 48 s.

Aurelius Augustinus: Håll dina begjärelser tillbaka.  Stockholm 1879, 39 s. [Uddrag af Confessiones, bog X].

Frederik Helveg: Augustins Skrift de Catechizandis rudibus. i: Dansk Kirketidende 1871, sp. 129-143.

Frederik Helveg: Augustinus Bekendelser og navnlig hans Omvendelse. i: Dansk Kirketidende 1870, sp. 529-544.

En mærkelig og kort [xx] om Monica og hendes Mand Patricius, Augustinus’ Forældre, deres Levnet og Død, tilligemed Augustinus’s Omvendelse og de mange Bønner og Taarer, som Monica udsaaede for sin Mand og Søn, førend de bleve troende Christne. Oversat. Christiania 1864, 32 s.

Aurelius Augustinus och hans moder. (= Bilder från Guds rike 3), Stockholm 1863.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? II,2 (Slutning). Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 6 (Christiania 1863), 77-144.

Aurelius Augustinus: Haandbog og Ene-Samtale med Gud. Christiania 1862.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaards »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. II,2.  i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 5 (Christiania 1862), 497-636.

Augustinus: Tvende Bøger om Christi Beskuelse og om Sjælens mulige Samtale med Gud. Udg. af N.P. Grunnet.  København 1862, 54+98 s. [Nyudgave af Hans Olufsøn 1681 og 1739. Nyt oplag Kbh. 1889].

Den hellige Augustin’s Betragtninger til alle Kirkeaarets Søn- og Festdage samt Morgen- og Aftenbøn. Oversat fra Tydsk. Drammen 1861.

C.P. Caspari: Har den hellige Augustin havt Ordene »sanctorum communionem« og »catholicam« i sin Daabskjendelse? Med særligt Hensyn til Biskop Kirkegaard »Ældre Smaaskrifter« S. 63-75 og som et Bidrag til Charakteristik af dette Skrift. I og II.1. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge 4 (Christiania 1861), 263-352; 529-644.

A. Augustinus: Bekännelser om sig sjelf. Från latinet öfversatta af A. Källström.  Stockholm 1860, 309 s.

Carl Julius Lenström: Den helige Augustinus, historisk dikt i tjugofyra sånger. Uppsala 1860 81 s.

F.T. Carlsson: De contentione Aurelii Augustini cum paganis, praecipue quae in libris ejus »De civitate Dei« continetur. Expositio historica. Lund 1847, 20 s.

Hilarius Henn. Hagerup: De catechumenis ecclesiæ africanæ ineunte sæculo quinto disputatio.  Hauniæ 1844, IV+89 s. [Licentiatafhandling].

Augustin i sine Bekjendelser. Som Opbyggelsesskrift, paa Dansk meddeelt af M. Melbye. (= Foreningen til opbyggelige Skrifters Udbredelse), København: Falck 1843, 117 s. [2. oplag, København 1868].

P.C. Kierkegaard: Augustin om det Grund-Christelige. i: Nordisk Tidskrift for christelig Teologi 4 (Kbh. 1842), 94-116. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 132-183].

P. Chr. Kierkegaard: Om den Maade, hvorpaa Troesbekjendelsen anføres og omtales hos Augustin. i: Nordisk Kirketidende Aarg. 1838, Nr. 22-25. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 32-77].

P. Chr. Kierkegaard: Smaa-Bidrag til en Fremstilling af, hvorledes Troes-Bekjendelsen omtales og anvendes i Skrifter fra den christelige Oldtid, I. Augustins Bog om Troen og Troes-Bekjendelsen. i: Nordisk KirkeTidende 4 (udg af J.C. Lindberg, Kbh. 1836), 241-256 og 273-285. [Genoptrykt i: Ældre Smaaskrifter 1860, 1-31].

Andr. Guil. Cramer: Vita D. Aurel. Augustini episcopi Hipponensis auctore incerto. Ex antiquo codice nunc primum ed. Kiliæ 1832.

Biskop Augustins Forklaring over Fadervor i en Tale til dem, som skulde døbes. Oversat af Jac. Chr. Lindberg. i: Maanedsskrift for Christendom og Historie 2 (udg. af J.C. Lindberg, Kbh.1831), 193-197.

Henr. Nic. Clausen: Aurelius Augustinus Hipponensis Sacræ Scripturæ interpres. Hafn. 1827. [Pars prior udkom særskilt Hafn. 1826].

Sev. Cl. Wilken Bindesbøll: Augustinus et Hieronymus de Sacra Scriptura ex Hebræo interpretanda disputantes. Disp. Hafn. 1825.

N.E. Balle: [Rec. af] Augustini L. IV de doctrina Christiana, ed. J.C.B. Teegius. i: Walch’s Philologische Bibliothek I,1.

Then heliga Augustini biskops i Hippon Meditationes. Thet är, gudelige betrachtelser, vppå theras begiäran, som dageligen åstunda Gudz heliga ord vti sine hiertan at betrachta, vtaf thet latinska språket förswenskade. Sthlm.: Buchardi 1708, 168 s. [Ny uppl. Karlshamn 1845].
 Stockholm: Buchardi 1708, 168 s. [Ny uppl. Karlshamn 1845].

Aurelius Augustinus: Handbok och Ensliga samtal med Gud. öfvers. från latinet. Stockholm 1705, 116 s. [Ny uppl. Falun 1844, Stockholm 1864 og 1890, faksililiuppl. 1978].

Augustinus: De moderate coercendis hæreticis ad Bonifacium comitem epistula, in qua praxis ecclesiæ ostendit, ed. Nicolaus Bergius. Sthlm. 1696.

Den hellige Lære-Fader Augustinus. I: Den tredubbelte Boelig. II: Dette Liffs Forgængelighed. Paa Danske offversat af P.S. [= Peder Samsing]. Kbh. 1685.

Den hellige Augustini Hand-bog om Christi Beskuelse. Item Siælens eenlige Samtale med Gud. Ofversatte af Hans Olufsøn. Kbh. 1681, 101 s. [Genoptrykt: Kbh. 1739, Kbh. 1862 (ved N.P. Grunnet) og Kbh. 1889].

Manuale D. Augustini eller Haandbog om Christi Beskuelse. Den anden om tre slags Boeliger. Udsatt aff Latinen ved Niels Michelsøn, Aalb[org]. København 1637.

Augustinus: En liten tractat om then guddomligha warelsen, aff then gambla kyrckiones lärare Augustino uthdraghen och förswenskadt aff Johannes Magne Tiste. Westerås 1626.

Retur