N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Aristides, Athen, apologet fra 100-t.

Udskrift 12. sept. 2001. Rev. 16. febr. 2007. 

Nils Arne Pedersen: Aristides. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 65-84. 

Reidar Astås: Den eldste bevarte kristne apologi. i: TTK 61 (1990), 177-192.

Aristides' Apologi og Brevet til Diognet, oversatt av Bente Lassen. Oslo: Universitetet i Oslo 1982, 29 s.

Aristides' Apologi, (oversat af Peter Schindler). i: Peter Schindler, De Apostoliske Fædre, vol. I., Kbh. 1948, 273-297.

Aristides’ Forsvarsskrift for de Kristne. Oversat og udgivet af J. Belsheim. (= Vidnesbyrd af Kirkefædrene 18), Christiania 1894, 59-100.

Aristides’ Apologi, [oversættelse og indledning af] N.A. Buchwaldt. i: Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke 10 (Kbh. 1894), 467-484.

C.P. Caspari: Nogle Fremstillinger af den christelige Tro fra det andet, tredje og fjerde Aarhundrede. 1. Aristides’ Fremstilling af den christelige Tro i hans i Aaret 124 Kejser Hadrian overrakte Apologi. i: Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, Ny Række 9 (1884), 323-348.

H.V. Sthyr: [Anm. af udgivelse af C.P. Caspari. I anmeldelsen bringes en oversættelse af Aristides’ Apologi]. i: Theologisk Tidsskrift 1 (Kbh. 1884), 454-460.

Retur