N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Antonios, ægyptisk eremit, omkr. 250-356

Andre navneformer: Antonius Eremita, Antonius den Store.
Udskrift 12. sept. 2001, nyeste titler først. Ajourført maj 2007. 

Dag Øistein Endsjø: Hvordan den hellige Antonios nådde paradiset i en gresk ødemark. i: Chaos 35 (2001), 17-23. 

Tomas Hägg: After 300 years – A new, critical edition of the Greek Life of St. Antony. Review Article. i: CM 48 (1997), 267-281. (= Memoriae Holger Friis Johansen dedicata).

Samuel Rubenson: The Letters of St. Antony. Monasticism and the Making of a Saint. (= Studies in Antiquity and Christianity), Minneapolis: Augsburg Fortress 1995, 260 s. [1. udgave Lund 1990].

Athanasios av Alexandria: Antonios liv. I översättning och med inledning och kommentar af Tomas Hägg och Samuel Rubenson. Skellefteå: Artos 1991, 144 s. [2. uppl. 2003].

Tomas Hägg: Socrates and St. Antony. A Short Cut Through Ancient Biography. i: Understanding and History in Art and Sciences, ed. R. Skarsten m.fl., (= Acta Humaniora Universitatis Bergensis 1), Oslo: Solum forlag 1991, 81-87. 

Samuel Rubenson: The Letters of St. Antony. Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a Saint. (= Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 24), Lund: Lund University Press 1990, 222 s. [Genoptrykt Minneapolis 1995].

Samuel Rubenson: Der vierte Antoniusbrief und die Frage nach der Echtheit und Originalsprache der Antoniusbriefe. i: Oriens Christianus 73 (1989), 97-128.

S. Rubenson: St. Anthony, »the first real Coptic author«? i: IVe congrès international d’études coptes, Louvain-la-Neuve 5–10 sept. 1988, documents preparatoires édités par J. Ries, Centre Cerfaux-Lefort 1988, 47-48.

Samuel Rubenson: The Arabic Version of the Letters of St. Antony. i: Actes du deuxième congrès international d'études arabes chrétiennes
(= Orientalia Christiana Analecta 226), Rom 1986, 19-29.

Athanasios Suuri: Antonios Suuren elämä. Suom. Helena Lampi [Finsk oversættelse af Vita Antonii]. Kerava 1978.  

Den hellige Antonius´ Liv og andre Skrifter om Munke og Helgener i Ægypten, Palæstina og Syrien. Oversat af Holger Friis Johansen. Med en indledning af Carsten Høeg. (Udgivet af Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse 13,4), Kbh. 1955, 231 s.

Retur