N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Afrahat, syrisk kirkefader, død efter 345

Udskrift 13. sept. 2001. Andre navneformer: Aphraates, Aphrahat

Jouko Martikainen: Die Lehre vom Seelenschlaf in der syrischen Theologie von Afrahat dem persischen Weisen bis zu dem Patriarchen Timotheos I. i: Theologia et cultura. Studia in honorem Gotthard Nygren. Eds. Fredric Cleve & Hans-Olof Kvist. (= Meddelanden från stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut 112), Åbo 1986, 121-129.

C.P. Caspari: Hvori Guds Kirkes Tro bestaar, og hvilke Troens Gjerninger ere. Af den syriske Kirkelærer Afra’ates’s Tractater. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 1 (1887), 282-284.

Retur