N O R D I S K   P A T R I S T I S K   B I B L I O G R A F I  a f  H o l g e r  V i l l a d s e n 

Forside
Indledning
Oversigt
Forkortelser
Tidsskrifter

A1 Generelt
A2 Kirkefædre

B1 Bibelen
B2 GT
B3 NT
B4 Apokryfer
B5 Liturgi
B6 Fromhedsliv
B7 Organisation
B8 Dogmer
B9 Religion
B10 Kultur
B11 Kunst

C1 Kirkehistorie
C2 Lande
C3 Til år 140
C4 Til år 311
C5 Til år 787

Abgarbrevet, opdigtet brevveksling bevidnet hos Euseb af Kæsarea

Andre navneformer: Abgarus
Seneste titler anføres først. Ajourført maj 2007. 

Søren Giversen: Ab Abgarum. The Sahidic version of the letter to Abgar on a wooden tablet. i: Acta Orientalia 24 (København 1959), 71-82.

C.P. Caspari: Jesu apokryfiske Brev til den edessenske Konge Abgarus i udvidet middelalderlig Skikkelse bestemt til at tjene som Amulet. i: Theologisk Tidsskrift, Tredje Række 1 (1887), 427-428.

Et old-engelsk kvæde oversat på dansk af C.J. Brandt: Om kong Abgar. i: Nordisk månedskrift for folkelig og kristelig oplysning 1878, 2. halvårgang (Odense 1878), 154-160.

Et brev fra Jesus til Kong Abgar (uddraget af Eusebius Kirkehistorie. Kbh. 1858, 8 s.

Christianus Abild: Diss. historico-critica de epistola falso tributa Christo. [Sandsynligvis om Abgarbrevet. Resp.: Nic. Rhut.]. Havniæ 1732.

Enev. Dalhuus: De epistola, qvæ vulgo Servatori tribuitur responsio af Abgarum, I-III. [Disp.], Havniæ 1697-99. [Genoptrykt i 1699 (?) sammen med afhandling fra 1695].

Retur til oversigt