PATRISTIK 4 (2006)  ill. 14

Tetrarkerne. Skulpturgruppe i porfyr forestillende de to romerske kejsere og deres to medregenter (ca. 300). Når skulpturen i dag er indmuret i et hjørne af Markus-kirken i Venedig, er det fordi den blev taget som spolie ved venezianernes hærgning af Konstantinopel under korstoget i 1204.

Næste (ill. 15Oversigt   Forrige (ill. 13)