PATRISTIK 4 (2006)  ill. 13

San Lorenzo fuori le Mura. Detalje af søjler med henholdsvis kapitæl med krigstrofæ-relieffer og korintisk kapitæl, der bærer bjælkeværk sammenstykket af forskelligt dekorerede marmorblokke. 

Næste (ill. 14Oversigt   Forrige (ill. 12)   Hop tilbage (ill. 9)   Hop frem (ill. 15)