w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar
holdes på Aarhus Universitet mandag den 22. august 2016. 

PROGRAM
10.15-11.45  Jørgen Ledet Christiansen: Euseb, »Konstantins Liv«.
12.00-13.30  Anders Klostergaard Petersen: Tidlig kristendom som en asketisk bevægelse – et biokulturelt evolutionært perspektiv.
13.30-14.30  Frokost i Stakladen.
14.30-16.00  Nils Arne Pedersen: Apologeten Aristides.

Tid: Mandag den 22. august 2016 kl. 10-16.
Sted: Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Mødelokale 2.3 (Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C. 

Tilmelding: Senest 18. august til forum@patristik.dk (eller telefon 54 70 54 08).
Pris: 50 kr., som inkluderer formiddagskaffe og rundstykke. 

Læs mere om seminaret her.

Seneste seminar
blev holdt på Københavns Universitet mandag den 18. januar 2016. 

PROGRAM
1) Bent Flemming Nielsen: Eukaristi og offer i oldkirkens liturgi.
2) Simon Schmidt: I verden, men ikke af verden. Eusebs og Augustins tolkninger af den konstantinske vending, som de findes udtrykt i henholdsvis Vita Constantini og De Civitate Dei.
3) Sysse G. Engberg: Gammeltestamentlige læsninger i den græsk-ortodokse kirke. 

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Sognepræst, ph.d. Finn Damgaard, Glamsbjergvej 14, 2770 Kastrup, tlf. 4230 2550, mail fd@km.dk
Sognepræst, ph.d. Jesper Hyldahl, Præstegårdsvej 1, 6000 Kolding, tlf. 2093 2276, mail  jhy@km.dk.
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 3525 1201, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Provst Holger Villadsen, Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing, tlf. 5470 5408, mail forum@patristik.dk

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen. 

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Patristik i Lund, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Meddelanden". 
- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikel er
Johannes Aakjær Steenbuch: At gøre det utænkelige

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog. Den omfatter ca. 6.000 titler og findes i to versioner: internetversionen på denne hjemmeside og en bogtrykt version.  

Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 

General subject index
  

Internetversionen blev oprettet i 2001 og er senest  ajourført i 2007-2008. Der foretages desuden en vis ajourføring efter tilfældighedens princip. 

Den bogtrykte version er publiceret i to bind på forlaget Books on Demand: 
Nordisk Patristisk Bibliografi
, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Ved siden af selve bibliografien er der på denne hjemmeside nogle supplerende oversigter:

Aktuelle nordiske bøger om patristik  
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Danske Patristikere - en oversigt over forfattere, der har publiceret efter 1960.
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Oversigten er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den nyudgivne engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.