w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar, nr. 49
holdes i København,  mandag den 31. januar 2022 kl. 13-17. Temaet er: Træer, pelikaner og drager – naturopfattelsen i Oldkirken. 

PROGRAM
13.00: Velkomst
13.15 - 14.15: »Fornemmelser av bark: å komme oldkirkens træer inn på livet«. Dr. Thomas Arentzen, lektor i kirkehistorie, Uppsala Universitet.
14.30 - 15.30: »Der er drager!« – tidlige kristne forestillinger om drager. Ph.d. Emil Hilton Saggau, Kirkehistorie, Lunds Universitet.
15.45 - 16.45: Fysiologos – en kristen dyrebog. Ph.d. Søren Lund Sørensen, Freie Universität Berlin. 

Sted: Kierkegaard auditoiret (09.A ved indgang 16), Søndre Campus, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S. 

Deltagelse er gratis, men helst tilmelding til: forum@patristik.dk
 
Se nærmere i mere udførligt program

Nordisk Patristikermøde Aarhus august 2022
11. nordiske patristikermøde holdes 24.-26. august 2022 på Aarhus Universitet. Planlægningen er i gang og første informationsbrev fra oktober 2021 findes her

En nordisk styregruppe står for at arrangere mødet, der som overordet tema har: "Exegesis in Early and Late Antiquity". Leder af styregruppen er Lavinia Cerioni fra Aarhus Universitet (mail: lav.cer@cas.au.dk).  

Der er oprettet en særskilt hjemmeside for patristikermødet på adressen:
https://events.au.dk/nordicpatristic2022    

Første nordiske patristikermøde blev holdt i Lund i august 1981. Siden har der været holdt et nordisk patristikermøde hvert fjerde år, de første ni gange i Lund, men i 2022 altså  i Aarhus. Mødet holdes denne gang på engelsk.

Seneste seminar
blev holdt i Aarhus mandag den 23. august 2021. 

PROGRAM
13.00-13.05: Velkomst.
13.05-13.30: »Dåben billedlig talt - om metaforer og baptisterier«, ved Maria Munkholt Christensen.
13.30-13.55: »Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Dåb af børn i oldkirken, de tidligste vidnesbyrd«, ved Jakob Engberg. 
13.55-14.05: Pause.
14.05-14.30: »Dåbsoplæring i oldkirken. Cyril fra Jerusalem og Augustin som eksempler«, ved Anders-Christian Jacobsen. 
14.30-15.00: Drøftelse af de tre oplæg.

Program med udførligere omtale af de enkelte oplæg kan findes her. 


Generelt

Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Ph.d.-studerende Eva Elisabeth Houth Vrangbæk. Aarhus Univ., tlf. 8716 2512, mail eehv@cas.au.dk

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen, tidligere medlem af initiativgruppen.
Privatmail: holger@sejrupvilladsen.dk.  

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Svensk patristik, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Patristica Nordica Annuaria":
https://patristik.se  

- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er:
23 (2021) Johannes Aakjær Steenbuch: Frelse per automatpilot? Altings genoprettelse og menneskets frihed.
22 (2021) Emil Hilton Saggau (red.): I Konstantins skygge. Kirke og Imperium i oldkirken.
21 (2020) Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet.  
20 (2020) Rasmus H. C. Dreyer: Filosofisk kristendom  

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog fra 1500-tallet til 2016.

Bibliografien findes i tre versioner:
1) Internet-version på denne hjemmeside. Oprettet i 2001 og senest ajourført i 2018.
2) Bogtrykt version fra 2011-12 i to bind (Books on Demand).
3) E-bog fra 2021 i to bind. Findes under e-bøger på denne hjemmeside og på bibliotek.dk (gratis).  

Internetversion
Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 
General subject index  

E-bog i 2 bind fra 2021 (gratis)
Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk afdeling:  BPN-I.pdf
Bind II: Alfabetisk afdeling: BPN-II.pdf 

Bogtrykt version på Books on Demand
Nordisk Patristisk Bibliografi, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Supplerende oversigter
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Bibliografien er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind I: Systematisk Afdeling. Revideret udgave 2021. Bibliografien er på 550 sider og fylder 4 MB. BPN-I.pdf.

Bibliographia Patristica Nordica 1508-2016.
Bind II: Alfabetisk Afdeling. Revideret udgave 2021.
Bibliografien er på 540 sider og fylder 4,4 MB.
BPN-II.pdf.

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den  engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus: C. Galerius Valerius Maximus: Studies in the Politics and Religion of the Roman Empire AD 305-313. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.