w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar (nr. 41)
holdes på Københavns Universitet, Søndre Campus, mandag den 29. januar 2018. 

PROGRAM
10.15 - 11.45   Niels Willert: Det lukanske historieværk - et oldkirkeligt skrift fra det 2. århundrede?
11.45 - 12.45   Frokost i kantine på Søndre Campus
12.45 - 14.15   Ulla Tervahauta: Gender in Byzantine Monastic Literature. Women in John Moschus's Meadow.
14.15 - 14.30   Kaffepause
14.30 - 16.00   Johannes Aakjær Steenbuch: »Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem«. Den gyldne regel i tidlige kristne moralfilosofier.

Tid: Mandag den 29. januar 2018 kl. 10.15 - 16.00.
Sted: Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, KUA 3, Njalsgade 76, 2300 København S. Bygning 7C, mødelokale nr. 1.19.
Tilmelding: Senest 25. januar til forum@patristik.dk (eller telefon 60 56 57 28).
Pris: 20 kr., som betales ved seminaret. 

Program med udførligere omtale af de enkelte foredrag kan findes her: FFP41.

Seneste seminar (nr. 40)
blev holdt på Aarhus Universitet, mandag den 28. august 2017. Temaet var reformation og oldkirke. 

PROGRAM
10.15 - 11.45   Christian Houth Vrangbæk: Om kirkefædrene i reformationstiden
11.45 - 12.45   Frokost
12.45 - 14.15   Anders-Christian Jacobsen: Luther og Augustin
14.15 - 14.30   Pause med kaffe
14.30 - 16.00   Christian Jacque Stub: Fri vilje hos Kant og Origenes

Program med udførligere omtale af de enkelte foredrag kan findes her: FFP40

Generelt
Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Sognepræst, ph.d. Jesper Hyldahl, Præstegårdsvej 1, 6000 Kolding, tlf. 2093 2276, mail  jhy@km.dk
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Provst Holger Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing, tlf. 6056 5728, mail forum@patristik.dk eller holger@sejrupvilladsen.d

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen. 

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Patristik i Lund, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Meddelanden". 
- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er
15) Johannes Aakjær Steenbuch: Den politiske syge
14) Lise Bek: Symmetriens magt – magtens symmetri.

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog. Den omfatter ca. 6.000 titler og findes i to versioner: internetversionen på denne hjemmeside og en bogtrykt version.  

Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 

General subject index
  

Internetversionen blev oprettet i 2001 og er senest  ajourført i 2007-2008. Der foretages desuden en vis ajourføring efter tilfældighedens princip. 

Den bogtrykte version er publiceret i to bind på forlaget Books on Demand: 
Nordisk Patristisk Bibliografi
, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Ved siden af selve bibliografien er der på denne hjemmeside nogle supplerende oversigter:

Aktuelle nordiske bøger om patristik  
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Danske Patristikere - en oversigt over forfattere, der har publiceret efter 1960.
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Oversigten er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den nyudgivne engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.