w w w . p a t r i s t i k . d k 

Forum for Patristik 

Forum for Patristik er et mødested for alle med interesse for oldkirkestudier og et forum til formidling af kendskab til patristikken. Omdrejningspunktet er to halvårlige møder i København og Aarhus. Møderne er åbne for alle med interesse for oldkirkestudier og patristik. 

Næste seminar (nr. 46)
var planlagt til at blive holdt mandag den 31. august 2020 på Aarhus Universitet, men blev aflyst på grund af corona-situationen.
Programmet gennemføres formentlig i august 2021. 
Initiativgruppen er begyndt at overveje januar-seminaret 2021 i København.

PROGRAM
10.00   Kaffe og rundstykker
10.15-11.45   Maria Munkholt Christensen: Dåben billedlig talt – om metaforer og baptisterier.
11.45-12.45   Frokost
12.45-14.15   Jakob Engberg: »Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang«. Dåb af børn i oldkirken, de tidligste vidnesbyrd. 
14.15   Pause (med kaffe)
14.30-16.00   Anders-Christian Jacobsen: Dåbsoplæring i oldkirken. Cyril fra Jerusalem og Augustin som eksempler. 

Sted: Aarhus Universitet, Afdeling for Teologi, Nobelparken, bygning 1453, lokale 415, Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Aarhus C. 

Program med udførligere omtale af de enkelte foredrag kan findes her: FFP46.pdf.

Seneste seminar (nr. 45)
blev afholdt mandag den 27. januar 2020 på Københavns Universitet. 

PROGRAM
10.15-11.45    Thomas Hoffmann: Islam og patristikken – forsøg på et overblik.
11.45    Frokost i kantine på Søndre Campus.
12.45-14.15    Jon Gissel: Johannes Chrysostomos – den store byzantinske prædikant og Den hellige Skrift.
14.30-16.00     Holger Villadsen: Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet – endnu en brik til historien om første tekstrække. 
Program med udførligere omtale af de enkelte foredrag kan findes her: FFP45.pdf.


Generelt

Hvis man ønsker at modtage invitation til møderne i Forum for Patristik kan man tilmelde sig til »forum@patristik.dk« med oplysning om navn og mail-adresse (samt evt. postadresse). I emnefeltet skrives »tilmelding« eller lignende. 

Oversigt over tidligere seminarer i Forum for Patristik. 

De halvårlige møder holdes skiftevis i Århus og København, normalt en mandag i slutningen af  januar og i slutningen af august. 

Initiativgruppen bag Forum for Patristik består af følgende personer:
Professor, dr.theol. Anders-Christian Jacobsen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2285, mail alj@cas.au.dk
Sognepræst Rasmus Nøjgaard, Østerbrogade 59, 2100 København Ø, tlf. 2617 0583, mail rn@km.dk
Lektor, dr.theol. Nils Arne Pedersen, Aarhus Univ., tlf. 8942 2226, mail teonap@cas.au.dk
Cand.mag., ph.d. Johannes Aakjær Steenbuch, tlf. 6012 3675, mail johannesas@gmail.com
eller jas@apophasis.dk
Provst Holger Villadsen, Rådhusgade 25, 4990 Sakskøbing, tlf. 6056 5728, mail forum@patristik.dk eller holger@sejrupvilladsen.dk
Ph.d.-studerende Eva Elisabeth Houth Vrangbæk. Aarhus Univ., tlf. 8716 2512, mail eehv@cas.au.dk

Denne side er redigeret af provst Holger Villadsen. 

Patristiske linksamlinger

- North American Patristics Society (NAPS)    
- Sources Chretiennes

Andre relevante link

- Patristik i Lund, herunder Collegium Patristicum Lundense og "Patristica Nordica Annuaria". 
- Oxford: International Conference on Patristic Studies at the University of Oxford.
- Documenta Catholica Omnia: Latinsk-sproget hjemmeside med mange patristiske tekster, herunder også fra Migne Patrologia Latina og Graeca. 
- Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.
- Patrologia Graeca (ed. Migne): http://graeca.patristica.net/   
- Patrologia Latina (ed. Migne): http://latina.patristica.net/  

 

 

Internettidsskrift  

I tilknytning til Forum for Patristik udgives  internettidsskriftet »Patristik«. Tidsskriftets artikler er gratis og kan læses eller downloades fra denne hjemmeside. Se nærmere her

Seneste artikler er 
21) Holger Villadsen: In illo tempore. Evangelieperikoper og kirkeår i Rom i 600-tallet.  
20) Rasmus H. C. Dreyer: Filosofisk kristendom
19) Jon A. P. Gissel: Koncilierne og Kejserne.  
18) Niels Willert: Det lukanske historieværk. Et oldkirkeligt skrift fra 2. århundrede?  

Nordisk Patristisk Bibliografi / Nordic Patristic Bibliography

Bibliografien omfatter litteratur om patristik (kirkefædre og oldkirke) skrevet af nordiske forfattere eller på nordiske sprog fra 1500-tallet og frem til i dag.

Oversigt: Bibliografiens hoveddisposition / Systematic order

Kirkefædre: Alfabetisk oversigt over kirkefædre / Church Fathers, alphabetical  

Emneregister: Alfabetisk oversigt over emner 

General subject index
  

Internetversionen blev oprettet i 2001 og er senest  ajourført i 2017-18.

Der findes desuden en bogtrykt version, som er publiceret i to bind på forlaget Books on Demand: 

Nordisk Patristisk Bibliografi
, af Holger Villadsen. Bind I: Systematisk afdeling. København 2011, 480 s. (ISBN 978-87-7114-369-0).
Bind II: Alfabetisk afdeling. København 2012, 496 s. (ISBN 978-87-7114-561-8). 

Ved siden af selve bibliografien er der på denne hjemmeside nogle supplerende oversigter:

Aktuelle nordiske bøger om patristik  
Nordiske oversættelser af patristisk litt. 1577-1998
Samme som pdf-fil
Danske Patristikere - en oversigt over forfattere, der har publiceret efter 1960.
Dansk oldkirkeforskning 1960-2000 (= Patristik nr. 6)
Nordisk Patristik 2009-2012 (= Patristik nr. 12)

Oversigten er udarbejdet af Holger Villadsen i samarbejde med flere andre.

E-bøger

Her kan læses eller downloades en e-bogsversion af den nyudgivne engelske oversættelse af Torben Christensens bog om Maximinus. E-bogen er i pdf-format, har 341 sider og fylder 2,3 MB: Maximinus.pdf.