PATRISTIK 4 (2006) ill. 2 

Konstantins triumfbue (315). Dekoreret med relieffer udført til buen samt med spolierelieffer fra Trajans, Hadrians og Marcus Aurelius tid, 2. årh.

Næste (ill.3Oversigt  Forrige (ill. 1)