PATRISTIK 4 (2006)  ill. 16

Santa Costanza set mod nichen, hvor porfyrsarkofagen nok har stået (nu er der placeret en kopi). De søjlepar, der flankerer  aksen fra indgangspartiet, har mørkegrå granitskafter i inderkredsen og røde skafter mod nichen. Til højre ses et par af de øvrige, lysegrå og matte skafter. 

Næste (ill. 17Oversigt   Forrige (ill. 15)