D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Willert, Niels

Teolog, f. 1951, cand. theol. 1978, lic. theol. 1986, dr. theol. 1997, sognepræst, seminarielektor.

Niels Willert: Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid. (= Patristik 3), 2004, 32 s. Internetartikel på adressen: www.patristik.dk/Patristik3.pdf

Niels Willert: Etikken som apologetisk argument i Origenes' Contra Celsum.  i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 129-149. .

Niels Willert: Peter in the Gospel of Mark and in Early Christianity in Rome. i: Analecta Romana Instituti Danici 25 (Rom 1997), xx-xx.

Leo den Store: Prædiken på St. Laurentius' dag. Oversat af Niels Willert. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 171-173.

Tertullians forsvarsskrift for de kristne. Oversættelse med indledning og noter af Niels Willert. (= Bibel og historie 15), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1990, 134 s.

Niels Willert: Pilatusbilledet i den antike jødedom og kristendom. (= Bibel og historie 11), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 409 s.

Niels Willert: »Religion« og »politik« omkring Kalkedonsynoden. i: DTT 48 (1985), 81-107.