D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Villadsen, Holger

Teolog, f. 1945, cand. theol. 1974, sognepræst, provst.
Adr.: Alleen 11, Radsted, 4990 Sakskøbing. Mail: holger@sejrupvilladsen.dk.
Senest ajourført jan. 2015.

Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind II: Alfabetisk afdeling. København: Books on Demand 2012, 494 s.

Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi. Bind I: Systematisk afdeling. København: Books on Demand 2011, 480 s.

Holger Villadsen: Perikoper og kirkeår i oldkirken. Jerusalem, Konstantinopel og Rom. København: Books on Demand 2010, 212 s.

Holger Villadsen: Nordisk patristik 2005-2008. En bibliografisk oversigt.  i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 25 (Lund 2010), 19-48.

Holger Villadsen: Würzburger Comes. En brik til historien om første tekstrække. (= Patristik 10), 2009, 47 s. Netdokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik10.pdf.

Holger Villadsen: Nikænum i dansk liturgisk tradition. i: DTT 71 (2008), 1-27.

Holger Villadsen: Dansk oldkirkeforskning 1960 - 2000. Forelæsning ved Henning Lehmanns 40-års jubilæum ved Aarhus Universitet samt bilag med bibliografi. (= Patristik 6), 2007, 56 s. Netdodokument på adressen: www.patristik.dk/Patristik6.pdf

Holger Villadsen: Nordisk patristik 2001-2004 – en bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 22 (Lund 2007), 23-46.

Holger Villadsen: Nordisk patristik 1997-2000 - en bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 21 (2006), 19-38. 

Holger Villadsen: Nordisk patristik 1993-1996 - en bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 19 (2004), 16-31. 

Holger Villadsen: Bibliografi. Bøger og artikler af Hennning Lehmann. i: Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 427-431.

Holger Villadsen: Nordisk oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 14 (Lund 1999), 12-45.

Holger Villadsen: [Mearbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXXIII – XXXV: Die Erscheinungen der Jahre 1988–1990. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1997, LVII+705 s.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1989-1992. En bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 10 (Lund 1995), 12-32.

Holger Villadsen: [Mearbejder på] Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie. In Verbindung mit vielen Fachgenossen herausgegeben von Knut Schäferdiek, XXX – XXXII: Die Erscheinungen der Jahre 1985–1987. Berlin – New York: Walter de Gruyter 1994, LVI+803 s.

Holger Villadsen: Det tidlige perikopesystem i Konstantinopel ifølge Severian af Gabala. i: Florilegium patristicum. En festskrift till Per Beskow. Sammanstäld av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. Delsbo: Bokförlaget Åsak 1991, 233-257.

Holger Villadsen: Nordisk Patristik 1981-1988. En bibliografisk oversigt. i: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 5 (Lund 1990, trykt 1991), 26-48.

Holger Villadsen: Brugen af Det gamle Testamente i det ældste lektionar fra Jerusalem. i: Overleveringen fra Herren, udg. af Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, Sabro 1989, 35-57.

Holger Villadsen: Skrifternes segl. En oversigt over de bibelske læsninger i østkirkens gudstjeneste i 4.-8. århundrede. i: Patristica Nordica 2 (= Religio 25, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1987, 107-138.

Holger Villadsen: Philon og den oldkirkelige skriftfortolkning. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2. Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 93-112.

N. Krogh Rasmussen og H. Villadsen: Nordiske oversættelser af patristisk litteratur. i: Lumen 18 (1975), 73-97.

Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i de på græsk overleverede homilier af Severian af Gabala. Utrykt prisopgave ved Aarhus Universitet 1974, 470 s.