D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Verdoner, Marie

Teolog, født 1972, cand. theol. 2001, ph.d. 2007.

Marie Verdoner: Fortalt Virkelighed. Euseb af Caesareas kirkelige historie. Ph.d.-afhandling ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 2007.

Marie Verdoner: Cultutural Negotiations in the Psychomachia of Prudentius. i: Beyond Reception - Mutual Influences between Antique Religion, Judaism and Early Christianity, ed. David Brakke m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2006, 227-244.

Marie Verdoner: Kristendommens forsvarere i Eusebs Kirkehistorie. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 341-359.

Marie Verdoner: Senantikkens kulturmøde. Prudentius' Psychomachia fortolket. i: Transfiguration 4 (2002, nr. 2), 73-92.