D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Thyssen, Henrik Pontoppidan

Teolog, f. 1948, cand. theol. 1993, ph.d. 1998.

Seneste titler først. 

Henrik Pontoppidan Thyssen: Origenes og den græske filosofi. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 69-88. .

Justin: Apologier. Oversættelse med indledning og kommentar ved Henrik Pontoppidan Thyssen. (= Bibel og historie 18), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 160 s.

Henrik Pontoppidan Thyssen: Kulturmødet mellem jødedom, kristendom og græsk civilisation. i: Det andet og tredje århundrede, (=Themata 9) , Århus: Agora 1995, 24-41.