D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Thomsen, Niels

Teolog, f. 1938, cand. theol. 1963, frimenighedspræst, rektor for Præstehøjskolen fra 1985.

Niels Thomsen: Teologi, historie og dogmatik. i: Fønix 24 (2000), 138-153. [Om Leif Granes oldkirkestudier].

Niels Thomsen: Gnosticismens skønhed. i: Præsteforeningens Blad 76 (1986), 249-257.

Niels Thomsen: Om lidelsen og martyriet hos Ignatius af Antiokia. (= Under Guds Ord 279), Skive 1986, 4 s.

Ignatius’ breve, indledt og oversat af Niels Thomsen. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 109-151.

Niels Thomsen: Grundtvig i oldkirkens spejl. i: Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinjer i de senere års Grundtvigforskning. Red. af Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen, Århus: Anis 1983, 197-209.

Niels Thomsen: Den gamle Johannes i Efesus. i: Vartovbogen, Kbh. 1978, 18-31.

Niels Thomsen: Kulturkamp? Kristendom og »hedenskab« i senantikken. i: DTT 38 (1975), 49-57.

Niels Thomsen: Bibelen i den gamle kirke. (= Under Guds Ord 196), Skive 1972, 4 s.

Niels Thomsen: En kulturs undergang – eller hvad? i: Dansk Udsyn, Kbh. 1972, xx.

Niels Thomsen: Gudstjenestesynet – set fra en oldkirkelig vinkel. i: Præsteforeningens Blad 58 (Kbh. 1968), 401-408.

Niels Thomsen: Lighed med Gud hos Ignatius af Antiokia. i: DTT 29 (1966), 144-163.