D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Thodberg, Christian

Teolog, f. 1929, cand. theol. 1955, dr. phil. 1966, forstander for Præstehøjskolen 1964-1973, professor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet 1973-1999.

Christian Thodberg: De gudstjenstlige læsninger som bibelsk teologi. i: Bibelsk teologi, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 257-299.

Ordet og livet. Afhandlinger tilegnet Christian Thodberg. Red. af. Carsten Bach-Nielsen m.fl. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, ca. 300 s.

Christian Thodberg: Dåben og dåbsritualets historie. København: Københavns Universitet 1999, 247 s.

Christian Thodberg: Indledning [til Alle vort livs mysterier]. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 9-29.

Romanos: Et nyfødt barn før evighed Gud. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 101-116.

Romanos: Mine gerningers sump. Oversat af Christian Thodberg. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 174-185. [Tidligere oversat 1972].

Ind i Paradis igen. [Oversættelse ved Christian Thodberg af kontákion af Romanos, ed. SC 128, 284-311]. (= Under Guds Ord 278), Skive 1986, 4 s.

Christian Thodberg: Liturgihistorisk oversigt over 1. tekstrækkes oprindelse. i: Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække, red. Niels Jørgen Cappelørn, København: G.E.C. Gad 1986, 9-21.

Christian Thodberg: Perikopevalgets tekstforståelse og Ny Testamente med særligt henblik på dåben. i: Dåben i Ny Testamente. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet, red. af Sigfred Pedersen (= Teologiske Studier 9), Århus: Aros 1982, 266-291. [Endvidere trykt i: Nordisk Kollokvium for latinsk liturgiforskning 5, 14.-17. juni 1981 på Sandbjerg Slot. Inst. for Kirkehistorie, Århus Universitet 1982, 19-56.]

Et nyfødt barn, før evighed Gud. Kontákion af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 235), Skive 1978, 4 s. [Ny udgave 1992].

Det lys som ingen kan nå. Af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 225), Skive 1977, 4 s.

Christian Thodberg: 1. Textrækkes oprindelse og teologi som impuls til en perikopereform i dag. i: Præsteforeningens Blad 64 (Kbh. 1974), 49-60.

Christian Thodberg: Trosbekendelsen ved dåben. (= Under Guds Ord 202), Skive 1973, 4 s.

Christian Thodberg: Epistelens plads og mening i gudstjenesten. Foredrag på Skamlingsbanken den 23. maj 1973. i: Haderslev Stiftsbog, 2. rk. 8 (Haderslev 1973), 71-82.

Mine gerningers sump. Kontakion af Romanós. Oversat af Christian Thodberg. (= Under Guds Ord 197), Skive 1972, 4 s. [Ny udgave 1992].

Christian Thodberg: Dåben i Ny Testamente og den tidlige menigheds forståelse af Ny Testamente med henblik på dåben. Teologi og dåbsritual hos Luther og Grundtvig og hos os. i: Vartovbogen, København 1970, 16-55.

Christian Thodberg: Fra Koumoulás til K.L. Aastrup. i: Kirkens Verden 12 (København 1970), 215-224.

Christian Thodberg: Den græske tidebøn. i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1965-66 (København 19966), 6-24. [Svensk version i Svenskt Gudstjänstliv 1966].

Christian Thodberg: Der byzantinische Alleluiarionzyklus. Studien im kurzen Psaltikonstil. (= Monumenta Musicae Byzantinae, Series Subsidia 8), Copenhagen 1966, 239 s.

Jomfru Maria ved korsets fod. Et digt af Romanos. [Oversat af Christian Thodberg og /eller Carsten Høeg]. (= Under Guds Ord 135), Skive 1962, 4 s. [Jfr. Carsten Høeg 1955, s. 75-86].

Christian Thodberg: Liturgi og kirkesang i den græske kirke. i: Dansk Kirkesangs Årsskrift 1956 (København1956), 5-37.