D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Søby Christensen, Arne

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Arne Søby Christensen: Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in a migration myth. Kbh.: Museum Tusculanum 2002, 391 s. [Ph.d.-afhandling ved Kbh. Univ.].

Arne Søby Christensen: Cassiodorus and the Making of a History of the Goths. i: Analecta Romana Instituti Danici 21 (1999), 173-177.

Arne Søby Christensen: Lactantius the Historian. An Analysis of the De mortibus persecutorum. (= Opuscula Graecolatina 21), København 1980, 119 s.

Arne Søby Christensen: Kristenforfølgelserne i Rom indtil år 250. En forskningsdiskussion. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 292), København 1977, 86 s.

Arne Søby Christensen: En kritisk redegørelse for den nyere forskning om det juridiske grundlag for de romerske kristendomsforfølgelser indtil ca. år. 250. Utrykt prisopgave, København 1974.