D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Skovmand, Marianne Aagaard

Teolog, f. 1963, cand. theol. 1994, ph.d. 1997, forskningsadjunkt ved Aarhus Universitet. 

Marianne Aagaard Skovmand: Helgeninde eller skøge? i: Sfinx 25 (2002), 146-151. [Om Maria Magdalene].

Marianne Aagaard Skovmand: Vise mænd og kloge kvinder i Thomasevangeliets lignelser. i: Køn og Bibel. Skrifterne, kvinderne og kristendommene, udg. af Christina Pettterson m.fl., Frederiksberg: Anis 2002, 129-136.

Marianne Aagaard Skovmand: Døde- og martyrkult i den ældste koptiske kristendom. i: Arven fra Ægypten, red. Erik Christiansen, Århus: Sfinx 2001, bind I, 207-216.

Marianne Aagaard Skovmand: Et nyt Markusevangelium? i: Sfinx 24 (2001), 143-148.

Historien om Jesus og Jesus i historien. Red. af Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen. [Søborg]: DR Multimedie 1999, 335 s.

Marianne Aagaard Skovmand: Jesus og visdommen. Thomasevangeliets Jesusbillede. i: Historien om Jesus og Jesus i historien, red. Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen, Søborg 1999.

Henvisning til Søren Giversen, 1997, nr. 2805. Kbh. 1997.

Marianne Aagaard Skovmand: Guds rige i Thomasevangeliets lignelser. En teologisk motivanalyse. Århus: Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet 1997, 182 s. [Ph.d.-afh.].

Marianne Aagaard Skovmand: Sophia. The personified Jewish Wisdom Figure in Gnosticism. i: Gender–Nature–Culture. Feminist Research Network Paper 10. Odense Universtitet 1994, s. 5-17.

Marianne Aagaard Skovmand: Erindringen om lysets rod. Opvækkelse og frelse i gnostisk kontekst. i: Fønix 17 (1993), nr. 4, s. 46-57.