D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Rydstrøm-Poulsen, Aage

Theolog, født 1951, cand. theol. 1978, dr. theol. 2002.

Aage Rydstrøm Poulsen: The Gracious God. Gratia in Augustine and the Twelfth Century. København: Akademisk Forlag 2002, 555 s. [Disputats ved Københavns Univ. 2002].