D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Pilgaard, Aage

Universitetslektor, født 1942, cand. theol. 1970, lic. theol. 1978.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Apologetik i Det Nye Testamente, ed. Aage Pilgaard. (= Antikken og kristendommen 2), Frederiksberg: Anis 2004, 175 s.

Aage Pilgaard: Kristendommen mellem jødisk og græsk tradition ifølge Origenes' Contra Celsum. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg og Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 89-102.

Aage Pilgaard: The Coptic Gospel of Thomas and the Early Christian Creeds. i: Mishkan 34 (2001), 43-51.