D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Petersen, Anders Klostergaard

Teolog, født 1969, cand. theol. 1994, lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Anders Klostergaard Petersen: Apologetik - et Århusprojekt. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 138-145.

Anders Klostegaard Petersen: Himmelbåren i verden - en studie i Diognetbrevet. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 187-205.

Anders Klostergaard Petersen: Origenes' Contra Celsum som apologi. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), Københanv: Anis 2004, 49-68.

Anders Klostergaard Petersen: Between Old and New. The Problem of Acculturation Illustrated by the Early Christian Usage of the Phoenix Motif. i: Jerusalem, Alexandria, Rome .... ed. F.G. Martinez ... (= Supplements to the Journal for the Study of Judaism 82), Leiden 2003, 147-164.

Anders Klostergaard Petersen: The Notation of Demon. Open Questions to a Diffuse Concept. i: Die Dämonen. Demons. Die Dämonologie der israelisch-jüdischen und frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt ... eds. A. Lange m.fl., Tübingen 2003, 23-41.

Anders Klostergaard Petersen: Kristendom og hellenisme - en skæbnesvanger konstruktion. i: RT 41 (2002), 51-75.

Anders Klostergaard Petersen: Fønix mellem tradition og nybrud. Inkulturationsproblemet i den tidlige kristendom. i: DTT 64 (2001), 189-212.

Anders Klostergaard Petersen: Fra opstandelsessymbol til messiansk dessert. Om den tidlige kristen- og jødedoms favntag med fugl Fønix. i: Fønix 20 (1996), 239-257.