D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Petersen, Helge

Teolog, f. 1924, lic. theol. 1969, dr. theol. h.c. 1997, sognepræst. Navneforandring fra Petersen til Haystrup ca. 1971. Vedr. titler efter 1972, se: Haystrup, Helge

Helge Petersen: Augustin som skriftfortolker belyst ud fra hans skriftbrug i »De baptismo«. i: DTT 33 (1970), 184-203.

Helge Petersen: Hortius’ Paradisus Præsens. Vægmaleriet i Theodorus’ kirkesal. i: DTT 32 (1969), 23-33.

Helge Petersen: Hellighed og autoritet i oldkirken. En konfrontation udfra Augustins De baptismo af to kirkesyn. Kbh. 1968, 288 s.

Helge Petersen: Studier i Johannes Chrysostomos’ asketiske ungdomsskrifter. (= Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning 260), Kbh. 1966, 35 s.

Helge Petersen: Anastasisrotunde eller atrium. [Det konstantinske gravkirkeanlæg].  i: DTT 27 (1964), 48-54.

Helge Petersen: Den senantikke dobbeltkirke i Aquileja og dens anvendelse. i: DTT 25 (1962), 48-59.

Helge Petersen: Kathedra og presbyterium. Om det oldkristne kirkerums disposition. i: DTT 24 (1961), 43-49.

Helge Petersen: Donatismens opstaaen og teologiske baggrund. i: DTT 24 (1961), 111-125. [Svensk oversættelse i Häfte för kyrka och teologi 2 (1981), 13-27].

Helge Petersen: Johannes Chrysostomos’ skrift om præsteembedet. i: DTT 23 (1960), 1-10.

Helge Petersen: Af Senantikkens bygningshistorie. Domkirken i Trier. i: DTT 20 (1957), 156-161; 21 (1958), 95-99 og 22 (1959), 48-52.

Helge Petersen: Alter og apsis. Alterets placering i oldkristne kirker. i: DTT 22 (1959), 172-178.

Helge Petersen: Af byzantinsk munkevæsen. Asket og engel. i: DTT 21 (1958), 146-158.

Helge Petersen: Af tetrarkiets religionspolitik 303-313. i: DTT 19 (1956), 25-62.