D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Pedersen, Nils Arne

Teolog, f. 1959, cand. theol. 1990, dr. theol. 1996, lektor ved Aarhus Universitet.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Nils Arne Pedersen: Aristides. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 65-84. 

Nils Arne Pedersen: Fortolkningen af Judas og Jesus. i: Præsteforeningens Blad 96 (2006), 362-370. 

The Manichaean Coptic papyri in the Chester Beatty Library: Manichaean Homilies - with a number of hitherto unpublished fragments. Ed. by Nils Arne Pedersen. (= Corpus fontium manichaeorum, Series coptica 2), Turnhout: Brepols 2006.

Nils Arne Pedersen: Kendskabet til Titus af Bostra i syrisk litteratur. i: Et blandet bæger. Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, red. af Pernille Carstens m.fl., København: Anis 2005, 179-193. 

Nils Arne Pedersen: Demonstrative Proof of God. A Study of Titus of Bostra's Contra Manichaeos. The Work's Sources, Aims and Relations to its Contemporary Theology. (= Nag Hammadi and Manichaean Studies 56), Leiden: Brill, XV+575 s. 

Nils Arne Pedersen: Kristendom og skole i oldtidens Antiokia. i: DTT 67 (2004), 1-14. 

Nils Arne Pedersen: Smagte vi alle på æblet? Østkirkens lære om syndefaldet. i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 333-338. 

Nils Arne Pedersen: Jes Peter Asmussen in memoriam. i: Manichaean Studies Newsletter 17 (Brepols 2002), 17-21. 

Nils Arne Pedersen: Über einen manichäisch-koptischen Hymnus von der Erlösung der Seele (Das manichäische Psalmenbuch, Teil I: Facsimileausgabe Band III, Tafel 127-128). i: The Nag Hammadi Texts in the History of Religions ... ed. Søren Giversen m.fl., København 2002, 199-210. 

Nils Arne Pedersen: Kopternes omvendelse til kristendommen og tilblivelsen af deres skriftsprog og bibeloversættelse. i: RT 32 (1998), 51-74.

Nils Arne Pedersen: Den kristne kirkes holdning til selvmord i det 2. og 3. århundrede. i: DTT 60 (1997), 241-289.

Nils Arne Pedersen: A Manichaean Historical Text. i: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie 119 (1997), 193-201.

Nils Arne Pedersen: Studies in »The Sermon on the Great War«. Investigations of a Manichaean-Coptic text from the fourth century. Århus: Aarhus Universitetsforlag 1996, 512 s. [Disputats].

Nils Arne Pedersen: Det onde som evigt princip eller som et produkt af menneskets frie valg. Om Titus af Bostras traktat Fire bøger mod manikæerne. i: DTT 59 (1996), 241-265.

Nils Arne Pedersen: Manikæernes forståelse af det »skønne«, deres hymner og den unge Augustin. i: Prismer. Semesterskrift fra Tværfag (= Musik og æstetik i middelalderen), Det humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet 1995, 60-82

Nils Arne Pedersen: [Rec. af] Werner Sundermann, Der Sermon vom Licht-Nous. Eine Lehrschrift des östlichen Manichäismus. Edition der parthischen und sogdischen Version. Berliner Turfantexte XVII, Berlin 1992. i: Acta Orientalia 56 (København 1995), 245-249.

Nils Arne Pedersen: Manikæismen – en religion på vandring. i: Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier 22 (København 1994), 45-71.

Nils Arne Pedersen: Manikæerne i Ægypten. Deres litteratur og eksempler på deres tilpasning til andre religioner. i: RT 22 (1993), 67-80.

Nils Arne Pedersen: Some Comments on the Relationship between Marcionism and Manichaeism. i: Apocryphon Severini (1993), 166-177. [Forkortet titel].

Nils Arne Pedersen: [Anm. af] Thomasevangeliet ved Søren Giversen, Gyldendal, København 1990, i: RT 18 (1991), 116-122.

Nils Arne Pedersen: Preliminary Remarks on a New Edition of the Manichaean Homilies. i: Manichaica Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 285-288.

Nils Arne Pedersen: Between Essence and Existence, A Paradox of the Manichaean System in the Coptic Texts, i: Rivista degli studi orientali 63 (Roma 1990), 45-64.

Nils Arne Pedersen: Early Manichaean Christology, primarily in Western Sources. i: Manichaean Studies, ed. Peter Bryder, Lund 1988, 157-190.