D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Pedersen, Jørgen

Teolog, 1919-1997, cand. theol. 1946, adjunkt ved Københavns Universitet 1955, lektor 1962.

Jørgen Pedersen: Gudserkendelse og gudsbillede i Augustins De Trinitate. i: Fra Augustin til Johs. V. Jensen. Essays og afhandlinger af Jørgen Pedersen, København 1991, 9-39.

Jørgen Pedersen: Fra Augustin til Johs. V. Jensen. Essays og afhandlinger. København: Museum Tusculanums Forlag 1991, 334 s.

Jørgen Pedersen: Strukturer i kontinuitet og forvandling: Fra den augustinsk-middelalderlige artifex-model til den romantisk-moderne Store Kannikestræde-model. i: Fønix 14 (København 1990), 166-186.

Jørgen Pedersen: Prior omnium sapientia. Om visdomsbegrebet og visdomsidealet i Augustins hovedskrifter, I-II. i: DTT 51 (1988), 161-181 og 263-276.

Jørgen Pedersen: Den latinske hymne i tusinde år. Et essay til indføring. i: Hymnologiske Meddelelser 7 (Kbh. 1978), 192-228 og 8 (Kbh. 1979), 36-90.

Augustin. Med indledning, oversættelse og noter af Jørgen Pedersen. (= De store tænkere. Berlinske Filosofi Bibliotek), Kbh. 1965, 240 s.