D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Nøjgaard, Rasmus

Cand. theol., sognepræst, Møllegade 1, 2791 Dragør, tlf. 3253 1221, e-mail: rn@km.dk.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Rasmus Nøjgaard: Kødets opstandelse - krop og ånd i den tidlige kirke. i: Bibliana 6.2 (2005), 68-74. 

Rasmus Nøjgaard: Tusindårsriget. En introduktion til oldkirkens tolkning af tusindårsriget i Johannes Åbenbaring 20,1-6. i: Tiden i bibelsk belysning, red. af Geert Hallbäck og Niels Peter Lemcke, (= Forum for Bibelsk Eksegese 11), København: Museum Tusculanum 2001, 101-128.

Rasmus Nøjgaard: Josefus som historiker. »Mod Apion«s billede af jødedommen. i: Bibel og historieskrivning, red. af Geert Hallbäck og John Strange, (= Forum for Bibelsk Eksegese 10), København: Museum Tusculanum 1999, 128-139.