D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Noack, Bent

Teolog, f. 1915, dr. theol. 1948, professor i NT ved Københavns Universitet 1955-1977, rektor for Præstehøjskolen 1977-1985.

Menneskevordelse og Korsdød. Stykker af oldengelsk kristen digtning i gengivelse ved Bent Noack. Frederiksberg: Anis 1996, 62 s.

Gregor af Nyssa: Over Fadervor. Oversættelse og indledning ved Bent Noack. i: Gregor af Nyssa, En oversættelse af »Over Fadervor« og »Mod skæbnetroen« med indledning af Anna Marie Aagaard. Frederiksberg: Anis 1994, 44-92.

Gregor den Store: Prædiken holdt for folket i den salige apostel Peters basilika på Kristi Himmelfartsdag. Oversat af Bent Noack. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 117-125.

Bent Noack: Fra det exegetiske værksted. Artikler og notater. Udgivet af Institut for Ny Testamente, Aarhus Universitet, under redaktion af Sigfred Pedersen. København: G.E.C. Gads Forlag 1992, 310 s.

Bent Noack: Det nye Testamente og de første kristne årtier. 3. udgave, 7. oplag.  København: Gad 1992, 292 s.

Bent Noack: Den ypperste mand og den bedste hebræer, Or.Sib. V,256-259. i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247. [Tysk original 1964].

Bent Noack-bibliografi 1975 (1944) – 1992. Udarbejdet af Jakob H. Grønbæk og Mogens Müller. i: Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 303-310.

Bent Noack: Den oldengelske digtning og Grundtvig. i: Grundtvig-Studier 1989-1990, Kbh. 1990, 141-156.

Didakè, indledt og oversat af Bent Noack. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledninger og noter under redaktion af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 19-42.

Bent Noack: Helvedstorm og himmelfart. Stykker af oldengelsk kristen digtning i gengivelse. Kbh. 1983, 105 s.

Bent Noack: Dåben i Didake. i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen, Århus: Aros 1982, 246-265.

Gads Danske Bibeleksikon, 2. oplag, udg. af Eduard Nielsen og Bent Noack. Kbh. 1981-1982.

Bent Noack: Om Jobs Testamente som kristent skrift. i: Israel – Kristus – Kirken, festskrift til Sverre Aalen (= Tilleggshefte til Tidsskr. f. Teologi og Kirke), Oslo-Bergen-Tromsø 1979, 27-40.

Bent Noack: De første kristnes kirkegang. i: Aalborg Stiftsbog 1978, 7-17.

(Medforfatter til artikel) "Om påskedateringsproblemet". i: DTT 41 (1978), 176-192.

Bent Noack: Der zeitgeschichtliche Hintergrund der Oracula Sibyllina. i: Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, A2, Freistadt 1976, 167-190.

Hilsen til Noack. Fra kolleger og medarbejdere til Bent Noack på 60-årsdagen den 22. august 1975. Under red. af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen. Gad 1975, 245 s.

Bent Noack: Oldkirkelige homilier. Om Henning J. Lehmanns disputats »Per Piscatores«. i: DTT 38 (1975), 281-296.

Bent Noack: Note om påståede stumper af Det nye Testamente i Qumran. i: DTT 36 (1973), 152-155.

Bent Noack: Spätjudentum und Heilsgeschichte. Kohlhammer 1971.

Bent Noack: De første kristnes kirkegang. (= Under Guds Ord 169), Skive 1967, 4 s.

Bent Noack: De sibyllinske oraklers baggrund. i: SEÅ 31 (1966), 64-79. [Tysk oversættelse i 1977].

Bent Noack: Jakobsbrevet som kanonisk skrift. i: DTT 27 (1964), 167-173. [Genoptrykt i Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 137-149].

Bent Noack: Der hervorragende Mann und der beste der Hebräer. Bemerkungen zu Or.Sib. V,256-259. i: Annual of the Swedish Theological Institute 3 (Leiden 1964, trykt 1965), 122-146. [Dansk version i Bent Noack, Fra det exegetiske værksted, Kbh. 1992, 226-247.

Bent Noack: Are the Essenes Referred to in the Sibylline Oracles? i: Studia Theologica 17 (1963), 90-102. [Dansk original i 1962].

Sibyllinske Orakler. [Oversættelse ved Bent Noack]. i. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer, Kbh. 1963, 441-508.

Bent Noack: Evangelier uden for det nye testamente. i: Kirkens Verden 4 (1962), 90-96.

Bent Noack: Er Essæerne omtalt i De sibyllinske orakler? i: DTT 25 (1962), 176-189. [Engelsk oversættelse i 1963].

Bent Noack: Det nye Testamente og de første kristne årtier. Kbh.: Gad 1962, 243 s. [2. udg. 1964, 3. udg. 1973].

Bent Noack: Jesusord uden for evangelierne. i: Kirkens Verden 1 (1959), 136-139.