D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

 Müller, Mogens

Teolog, f. 1946, dr. theol. 1984, professor i NT ved Københavns Universitet fra 1982.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Mogens Müller: The Expression "Son of Man" and the Development of Christology. A History of Interpretation. London: Equinox Publishing 2008. 

Mogens Müller: "Menneskesønnen" - en søn af et mennesket eller af Mennesket. Mellem spirende ortodoksi og gnosticisme. (= Patristik 8), 2008, 23 s. Internetpublikation på adressen: www.patristik.dk/Patristik8.pdf

Mogens Müller: Den sande gudsdyrkelses oprindelse - en skitse. i: DTT 70 (2007), 83-92.

Mogens Müller: Jesus-billedets vilde vækst. Fra Det Nye Testamente til de apokryfe evangelier. i: Bibliana 8.1 (2007), 11-16. 

Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status. Festskrift til Mogens Müller i anledning af 60-årsdagen den 25. januar 2006. Red. Troels Engberg-Pedersen m.fl. (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København: Museum Tusculanum 2006, 309 s. 
Heri "Mogens Müller-bibliografi 1968-2005" af Henrik Tronier, side 295-307. 

Mogens Müller: Septuaginta som kanonisk udgave af Det Gamle Testamente. i: Kanon. Bibelens tilblivelse og normative status, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl., (= Forum for Bibelsk Eksegese 15), København 2006, 11-25.

Mogens Müller: Oversættelser af ikke-bibelske oldjødiske og oldkristne tekster. i: DTT 66 (2003), 53-65.

Mogens Müller: Det Gamle Testamente som kristen bog. Frederiksberg: Anis 1997, 92 s. [Især kap. 4: Det Gamle Testamente som kristen bog i den 2. århundrede].

Mogens Müller: The first Bible of the Church – a plea for the Septuagint.  (= Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 206), Sheffield: Sheffield Academic Press 1996, 163 s. [Dansk original 1994].

Mogens Müller: Kampen om Skriften og pagten. i: TTK 66 (1995), 247-260.

Mogens Müller: Jødekristendommen og fremvæksten af kirkelig ortodoksi. i: Patristica Nordica 4 (= Religio 44, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1995, 15-38.

Mogens Müller: Kirkens første Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? Frederiksberg: Forlaget Anis 1994, XVI + 152 s. [Engelsk version 1996].

Mogens Müller: Jøder og jødedom som teologisk problem i oldkirken. i: Fra dybet. Festskrift til John Strange i anledning af 60 års fødselsdagen den 20. juli 1994. Red. af Niels Peter Lemche og Mogens Müller. (= Forum for bibelsk eksegese 5), København: Museum Tusculanums Forlag 1994, 180-192.

Det Gamle Testamente i Jødedom og Kristendom. Red. Mogens Müller og John Strange. (= Forum for bibelsk eksegese 4), København: Museum Tusculanums Forlag 1993. 182 s.

Mogens Müller: The Septuagint as the Bible of the New Testament Church. Some Reflections. i: SJOT 7 (1993), 194-207.

Mogens Müller: Septuaginta som den nytestamentlige menigheds Bibel. Nogle overvejelser. i: Præsteforeningens Blad 82 (1992) 945-954.

Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til Flora. Indledning, oversættelse og kommentar af Mogens Müller. (= Tekst og Tolkning. Monografier udgivet af Institut for Bibelsk Eksegese 9), København: Akademisk Forlag 1991, 111 s.

Mogens Müller: Translatio et interpretatio. Om den antikke bibeloversættelses væsen. i: DTT 53 (1990), 260-277.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? The defence of the Septuagint in the Early Church. i: SJOT 3 (Århus 1989), 103-124.

Mogens Müller: Hebraica sive Graeca veritas. The Jewish Bible at the time of the New Testament and the Christian Bible i: SJOT 3 (Århus 1989), 55-71.

Mogens Müller: Graeca sive Hebraica veritas? Forsvaret for Septuaginta i Oldkirken. i: Det gamle Testamente og den kristne fortolkning, red. af Karin Friis Plum og Geert Hallbäck (= Forum for bibelsk eksegese 1), København: Museum Tusculanums Forlag 1988, 117-137.

Mogens Müller: Jødedommens Bibel på nytestamentlig tid og den kristne Bibel. Hebraica sive Graeca veritas? i: DTT 51 (1988), 220-237 [engelsk version i SJOT 2/1989, s. 55-71, årgang 3]

Barnabas’ brev, indledt og oversat af Mogens Müller. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse med indledning og noter under redaktion af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 189-221.

Mogens Muller: Der Ausdruck »MenschenSohn« in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung. (= Acta Theologica Danica 17), Leiden: E.J. Brill 1984, XII+279 s.