D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Møller Jensen, Brian

Klassisk filolog, ph. d.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Brian Møller Jensen: Tropes and Sequenses in Piacenza, Biblioteca Capitolare codex 65. An Analysis and Edition of the Texts. Doktordiputats ved Københavns Universitet 2000.

Benedikts regel, udgivet med dansk oversættelse og kommentar af Brian Møller Jensen. Kbh.: Tusculanum 1998, 186 s.

Brian Møller Jensen: Maria besøger St. Gallen og Anselm. i: Maria - hver tid sit billede, red. af A.M. Aagaard og E.M. Wiberg Pedersen, Århus 1986, 35-48.