D A N S K E   P A T R I S T I K E R E   

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Lehmann, Henning J.

Kirkehistoriker, f. 1933, dr. phil. 1975, rektor ved Aarhus Universitet, og professor. 

Nyeste titler anføres først. Senest ajourført juni 2008.

Henning Lehmann: Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria. Seats of Learning, Sidelights and Syriacisms. Århus: Aarhus University Press 2008, 256 s. 

Henning Lehmann: Severian Cento No. 2 in MS Galata 54. i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 217-227. 

Henning Lehmann: Det græske og det syriske - især set fra nogle antiokenske skolers katedre. i: Et blandet bæger. Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, red. af Pernille Carstens m.fl., København: Anis 2005, 146-160. (Engelsk version i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 229-241). 

Henning Lehmann: Havde Mellemøsten en middelalder? Nogle kirkehistoriske observationer med udgangspunkt i begrebsparret 'græker-barbar' (især hos Theodoret af Kyrrhos). i: DTT 68 (2005), 46-64. 

Dannelse, Uddannelse, Universiteter. Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002, red. af Carsten Bach-Nielsen. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002. [Heri bl.a. en bibliografi vedr. Henning Lehmann, s. 427-431 ]

Album of Armenian Paleography. Red. Michael E. Stone, Dickran Kouymjian & Henning Lehmann. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 554 s.

Henning Lehmann: Theodorets modersmål – et åbent eller lukket spørgsmål? i: Ordet og livet, festskrift til Christian Thodberg, red. af Carsten Bach-Nielsen m.fl., Århus: Aarhus Universitetsforlag 1999, 43-65. (Engelsk version i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 187-216). 

Henning Lehmann: The so-called »Absurd« Punctuation in John 1,3-4. Neglected Witnesses of the Old Church.  i: Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics . . . ed. Dora Zakayan, (= Anatolian and Caucasian Studies), New York: Caravan Books 1996, 45-62. (Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 171-185). 

Henning Lehmann: The noble art of abbreviating - in the light of some texts attributed to Severian of Gabala.  i: Proceedings of the Danish Institute at Athens I, ed. Søren Dietz, Athens 1995, 221-227. (Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 155-169). 

Henning Lehmann: What Translators Veil and Reveal. Observations on two Armenian Translations of one Greek Homily.  i: Armenian Texts -  Tasks and Tools, ed. Henning Lehmann and J.J.S. Weitenberg, (= Acta Jutlandica 69.1, Humanities Series 68), Århus: Aarhus Uni­versitetsforlag 1993, 75-84. (Genudgivet i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 141-153). 

Armenian Texts, Tasks and Tools. Red. af Henning Lehmann og J.J.S. Weitenberg. (= Acta Jutlandica 69.1, Humanities Series  68), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1993, 128 s.

Henning J. Lehmann: The Question of the Syrian Background of the Early Armenian Church once again. Some Methodological  Remarks. i: Studia Patristica 18.4, ed. E.A. Livingstone, Kalamazoo, Mich. 1990, 255-262. (Genudgivet i. Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 131-139). 

Henning Lehmann: Oldkirkens skriftudlægning. i: Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermeneutik, red. af Sigfred Pedersen (= Dansk kommentar til Det nye Testamente 1), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 73-92.

Henning Lehmann: Evidence of the Syriac Bible Translation in Greek Fathers of the 4th and 5th Centuries.  i: Studia Patristica 19, ed. E.A. Livingstone, Leuven 1989, 366-371. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 125-130). 

Henning Lehmann: The Syriac Translation of the Old Testament - as Evidenced around the Middle of the Fourth Century (in Eusebius of Emesa). i: Scandinavian Journal of the Old Testament 1 ( Århus 1987), 66-86. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 107-124). 

Henning J. Lehmann: Severian of Gabala: Fragments of the Aucher Collection in Galata MS 54. i: Armenian Studies (Études arméniennes) in memoriam Haïg Berbérian, ed. Dickran Kouymjian, Lisboa 1986, 477-487. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 95-105). 

Henning Lehmann: Den jødiske hellige skrift og jødiske traditioner hos en kristen syrisk forfatter i 4. årh. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 220-228.

Henning Lehmann: Sprog, nation og religion. Nogle oldkirkelige observationer.  i: Sprogets mesterskab. Festskrift til Johannes Sløks 70-årsdag, red. af Kjeld Holm og Jan Lindhardt, Århus 1986, 83-108.

Henning Lehmann: Bygger det armeniske ny Testamente på syrisk eller græsk forlæg? I-II. i: DTT 48 (1985), 25-50 og 153-171.

Henning Lehmann: An Important Text Preserved in MS Ven. Mekh. No. 873, dated A.D. 1299 (Eusebius of Emesa's Commentary on Historical Writing of the Old Testament). i: Medieval Armenian Culture, ed. by Thomas J. Samuelian and Michael E. Stone (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 6), Chico, CA 1984, 142-160. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 77-94). 

Henning Lehmann: Armenierne, kultur og historie. Tønder: Centrum 1984, 160 s.

Henning J. Lehmann: Some questions concerning the Armenian version of the Epistle of James. i: Aarhus Armeniaca, ed. Lise Bek m.fl. (= Acta Jutlandica 57, Humanities Series 56), Aarhus 1982, 57-82. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 37-65). 

Henning Lehmann: Den armeniske kirkes overtagelse af græske og syriske traditioner. i: Nordisk kollokvium for latinsk liturgiforskning V, [udg. af] Institut for Kirkehistorie, Aarhus Universitet 1982, 4-18.

Henning J. Lehmann: Severian of Gabala: New Identifications of Texts in Armenian Translation. i: Classical Armenian Culture, ed. by Thomas J. Samuelian (= University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 4), 1982, 113-124. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 67-76). 

Henning Lehmann: El Espiritu de Dios sobre las aguas. Fuentes de los comentarios de Basilio y Agustin sobre el Génesis 1,2. i: Augustinus 26 (Madrid 1981), 127-139. (Engelsk version i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 23-35). 

Armenisk kirkearkitektur fra 4. til 18. århundrede v. A. Alpago-Novello, A. Manoukian, P. Cuneo og H. Kasangian. Dansk bearbejdelse ved Lise Bek, Henning Lehmann og Lars Kærulf Møller. Århus, Aarhus Universitet (Aros), 1980.

Oldkirkens historie. På grundlag af Carl Andresen: Geschichte des Christentums, I. Udg. som manuskript, på dansk ved Henning Lehmann. Århus: Institut for Kirkehistorie 1980, 258 s.

Oldkirkens historie. Efter Carl Andresen: Gechichte des Christentums I. På dansk ved Henning Lehmann. Foreløbig udgave, [trykt som manuskript].  Århus: Århus Universitet 1977, 116 + 9 s.

Henning J. Lehmann: Per Piscatores [også på armenisk]. Studies in the Armenian version af a collection of homilies by Eusebius of Emesa and Severian of Gabala. Århus 1975: Eget forlag, 425 s. Disp.

H.J. Lehmann: Om interpunktionen i Joh. 1,3.4 i den ældste kirke. i: Hilsen til Noack. Fra kolleger . . . Under redaktion af Niels Hyldahl og Eduard Nielsen, København 1975, 137-150.

Henning J. Lehmann: On Some Round Numbers in Some Patristic Texts. Aarhus 1974, 32 s.

H.J. Lehmann: The Attribution of certain Pseudo-Chrysostomica to Severian of Gabala confirmed by the Armenian Tradition. i: Studia Patristica 10 (= Texte und Untersuchungen 107), Berlin 1970, 121-130.

Henning J. Lehmann: Hosanna. A philological discussion in the Old Church. i: Armeniaca. Mélanges d'études arméniennes, Venise 1969, 165-174. (Genoptrykt i: Henning Lehmann, Students of the Bible in 4th and 5th Century Syria, Århus 2008, 13-22).