D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Legarth, Peter V.

Teolog, f. 1949, theol. dr. Lund 1992, docent ved Menighedsfakultet i Århus.

Peter V. Legarth: Tempelsymbolik und Christologie bei Ignatius von Antiochien. i: Kerygma und Dogma 42 (1996), 37-64.

Peter V. Legarth: Guds tempel. Tempelsymbolisme og kristologi hos Ignatius af Antiokia. (= Menighedsfakultetets Videnskabelige Serie 3), Århus: Kolon 1992, 404 s.