D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Kruse-Blinkenberg, Lars

 Gammeltestamentlig ekseget,f. 1939, lic. theol. 1968, lektor ved Københavns Universitet.

Lars Kruse-Blinkenberg: Pesitta som eksegesehistorisk vidne belyst ud fra Prædikeren 1, 12-18. i: DTT 31 (1968), 259-287.

Lars Kruse-Blinkenberg: The Book of Malachi according to Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus. i: Studia Theologica 21 (1967), 62-82.

Lars Kruse-Blinkenberg: Studier over teksten til Qohælæt med særligt henblik på Peshitta og Syro-Hexapla og disses relation til Septuaginta og Targum. Kbh. 1967, 197 s.

Lars Kruse-Blinkenberg: The Pesitta of the Book of Malachi. i: Studia Theologica 20 (1966), 95-119.