D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Kjærgaard, Jørgen

Teolog, f. 1957, sognepræst i Vestervig.

Jørgen Kjærgaard: Coemeterium – memorium – martyrium. Den konstantinske ambulatoriebasilika i Rom. i: Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, Århus 1993, 41-69.

Leo den Store: Ottende prædiken om Herrens fødsel. Oversat af Jørgen Kjærgaard. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 82-87.

Jørgen Kjærgaard: From 'Memoria Apostolorum' to Basilica Apostolorum. On the Early Christian Cult-centre on the Via Appia. i: Analecta Romana Instituti Danici 13 (1984), 59-76.

Jørgen Kjærgaard: Peter i Rom - tradition eller realitet. Besvarelse af prisopgave ved Aarhus Universitet 1980, ikke publiceret.