D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Kiel, Ulla

Teolog, f. 1946, sognepræst i Korsør.

Ulla Kiel: Martin Luther og Irenæus. i: Præsteforeningens Blad 91 (2001), 50-56.

Irenæus: Mod kætterne. Oversættelse af Ulla Kiel. Indledning og redaktion af Anders-Christian L. Jacobsen. Frederiksberg: Anis 1999, 170 s.

N.F.S. Grundtvig: Optegnelser med titlen Irenæus, transkriberet og kommenteret af Ulla Kiel. i: Grundtvig Studier 1997, 16-28.