D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Jensen, Jørgen I.

Teolog, f. 1944, lektor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Jørgen I. Jensen: Det nye menneske. Kirke og kulturel aktivitet i det første årtusind - en udfordring til vor tid? i: Imago Dei - poesi och bildspråk i fornkyrkan, red. Samuel Rubenson, Skellefteå: Artos 2005, 11-30. 

Jørgen I. Jensen: Den fjerne kirke. Mellem kultur og religiøsitet. København: Samleren 1995, 430 s. [Især s. 135-286 om bl.a. gnostikerne, Klemens af Alexandria og Augustin]. 

Jørgen I. Jensen: Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin. (=Platonselskabets skriftserie 5), København: Gyldendal 1979, 152 s.

Jørgen I. Jensen: Kosmos og inkarnationen. Omkring to forløb i Athanasius´ dobbeltskrift »Mod hedningerne« og »Om Ordets inkarnation«. i: Lumen nr. 57 = årg. 19 (Kbh. 1977), 19-43.

Jørgen I. Jensen: Augustins religiøse udvikling med særligt henblik på nyplatonismen.  Utrykt emnekreds/speciale, København 1968.