D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Jacobsen, Anders-Christian

Teolog, f. 1963, ph.d. 1999, professor MSO, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, e-mail: alj@cas.au.dk.

Seneste titler anføres først. Senest ajourført januar 2015.

Anders-Christian Jacobsen: Christ - the Teacher of Salvation. A Study on Origin’s Christology and Soteriology. (Adamantius 6), Aschendorff 2015, 372 s. [Doktorafhandling ved Aarhus Universitet, 27. febr. 2015].

Anders-Christian Jacobsen: Athenagoras – i: In Defence of Christianity. Early Christian Apologists, ed. Jakob Engberg m.fl., Frankfurt: Peter Lang 2014, 81-100. [Dansk original 2006]. 

Invention, Rewriting, Usurpation. Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen, Jörg Ulrich & David Brakke. (Early Christianity in the Context of Antiquity 11), Frankfurt am Main: Peter Lang 2012, xvi+322 s.

Anders-Christian Jacobsen: Conversion to Christian Philosophy. The Case of Origen’s School in Caesarea – i: Zeitschrift für Antikes Christentum 16 (2012), 145-157.

Anders-Christian Jacobsen: Helvede hos kirkefædrene – i: Kritisk forum for praktisk teologi 129 (2012), 62-75.

Anders-Christian Jacobsen: Bibeltolkning i Alexandria – i: Antikkens verden, ed. Ole Høiris & Birthe Poulsen, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2011, 347-364. 

Anders-Christian Jacobsen: Images of the Others in Tertullian – i: The Faces of the Other. Religious Rivalry and Ethnic Encounters in the Later Roman World, ed. Maijastina Kahlos, Turnhout 2011, 105-135. 

Anders-Christian Jacobsen: Allegorical interpretation of places in Origen’s homilies on the books of Joshua – i: Religion & Theology 17 (2011), 289-301. 

Continuity and Discontinuity in Early Christian Apologetics. Ed. Jörg Ulrich, Anders-Christian Jacobsen & Maijastina Kahlos.  (Early Christianity in the Context of Antiquity 5), Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, 130 s.

Critique and Apologetics. Jews, Christians and Pagans in Antiquity. Ed. Anders-Christian Jacobsen, Jörg Ulrich & David Brakke.     (Early Christianity in the Context of Antiquity 4), Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, 327 s.

The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen.  (Religion and Normativity 1), Århus: Aarhus University Press 2009, 207 s.

Anders-Christian Jacobsen: Apologetics and Apologies. Some Definitions –  i: Continuity and Discontinuity in Early Christian Apologetics, ed. Jörg Ulrich, m.fl., Frankfurt am Main 2009, 5-21. 

Anders-Christian Jacobsen: Introduction – i: The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen, Århus 2009, 9-19.

Anders-Christian Jacobsen: Normative structures in Origen’s biblical exegesis – i: The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen, Århus 2009, 143-156.

Anders-Christian Jacobsen: Main Topics in Early Christian Apologetics – i: Critique and Apologetics. Jews, Christians and Pagans in Antiquity, ed. Anders-Christian Jacobsen m.fl., Frankfurt am Main 2009, 85-111.

Anders Lund Jacobsen: Genesis 1-3 as Source for the Anthropology of Origen – i: Vigiliae Christianae 62 (Leiden 2008), 213-232. 

Anders-Christian Jacobsen: Freedom and Providence in Origen’s Theology – i: Journal of Church Studies 4 (Nis, Serbia 2008), 65-77.

Anders-Christian Lund Jacobsen: Sand og falsk kristendom i andet århundrede – i: Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis, ed. Anders Klostergaard Petersen m.fl., København 2008, 207-230. 

Three Greek Apologists / Drei griechische Apologeten: Origen, Eusebius & Athanasius. Ed. Anders-Christian Jacobsen & Jörg Ulrich. (Early Christianity in the Context of Antiquity 3), Frankfurt am Main: Peter Lang 2007, 214 s. 

Anders-Christian Jacobsen: Apologetics in Origen – i: Three Greek Apologists, ed. Anders-Christian Jacobsen & Jörg Ulrich, (Early Christianity in the Context of Antiquity 3), Frankfurt am Main 2007, 11-48.

Anders-Christian Jacobsen: Ret og vrang lære i oldkirken og nu. Et spørgsmål om teologiens normer – i: Retten og den rette lære. En bog om læresagers behandling i folkekirken, ed. Eberhard Harbsmeier m.fl., København 2007, 51-76. 

Anders-Christian Jacobsen: Skriftsyn og metode i oldkirken – i: Skriftsyn og metode. Om den nytestamentlige hermenetik, (Dansk Kommentar til Det nye Testamente 1), 2. rev. udg., ed. Sigfred Pedersen, Århus 2007, 46-85. 

Anders-Christian Jacobsen: Athenagoras – i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 125-152. 

Anders-Christian Jacobsen: Frihed og forsyn i Origenes' teologi – i: Nåden og den frie vilje, red. af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen, København: Anis 2006, 39-64. [Heri også oversættelse af Origenes, De principiis IV.1.1-6, og Philokalia XXIII.7-8]

Beyond Reception. Mutual influences between Antique Religion, Judaism and Early Christianity, ed. David Brakke, Anders-Christian Jacobsen & Jörg Ulrich. (Early Christianity in the Context of Antiquity 1), Frankfurt: Peter Lang 2006, 245 s.

Perspektiver på Origenes' Contra Celsum. Red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen. (Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 165 s. 
Heri to artikler af Anders-Christian Jacobsen:
1) Apologetik - et forsøg på en definition, side 13-26.
2) Kelsos og Origenes, side 27-48.

Anders-Christian Jacobsen: Barnet, Haven og Væksten. En konstruktiv reformulering af Irenæus' eskatologi med henblik på dens eksistentielle og præsentiske elementer. (= Patristik 1), 2004, 21 s. Internetartikel på adressen: www.patristik.dk/Patristik1.pdf

Anders-Christian Jacobsen: The Importance of Genesis 1-3 in the Theology of Irenaeus. i: Zeitschrift für Antikes Christentum 8 (2004), 299-316. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: At strække sig efter Gud - Om Gregor af Nyssa. i: Økumenisk tid 3/1 (2004), 18-21. 

Anders-Christian Jacobsen: Kristus - Guds fornuft. Justin Martyr og logos-kristologien. i: Økumenisk Tid 3/2 (2004), 15-19.

Anders-Christian Jacobsen: Cyprian. i: Økumenisk Tid 3/3 (2004), 14-18. 

Anders-Christian Jacobsen: Tertullian - Kristi Stridsmand. i: Økumenisk Tid 3/4 (2004), 14-19. 

Anders-Christian Jacobsen: Et oldkirkeligt perspektiv på forsoningstanken. i: Kritisk forum for praktisk teologi 24, nr. 95 (2004), 2-17. 

Anders-Christian Jacobsen: Den sidste perle i kæden. Helge Haystrups Augustin Studier. i: Præsteforeningens Blad 94 (2004), 1032-1039. 

Anders-Christian Jacobsen: Apologetik - en religiøs konflikt i antiken. i: Årsskrift for Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 2004, 16-23.

Anders-Christian Jacobsen: Logos - Physician and Teacher. Christology and Soteriology in Contra Celsum. i: Adamantius - Rivista del gruppo Italianosu "Origene e la tradizione alessandrina, vol. 9 (Pazzini Editore 2003), 78-94. 

Anders-Christian Lund Jacobsen: Den ortodokse Grønkjær [Anmeldelse af Niels Grønkjærs disputats: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi]. i: Præsteforeningens Blad 93 (2003), 546-558.

Anders-Christian Jacobsen: Origen on the human body. i: Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition, ed. L. Perrone, Leuven: Peeters 2003, vol. I, p. 649-656.

Anders-Christian Jacobsen: Research Activities in Patristics in the Nordic Countries in the Years 2002 and 2003 ... i: Adamantius - Rivista del gruppo Italiano su 'Origene e la tradizione alessandrina, vol. 9 (Pazzini Editore 2003), 268-272. 

Anders-Christian Jacobsen: Kødets opstandelse? Mennesket og målet hos Irenæus og Origenes. Frederiksberg: Anis 2002, 320 s. [Bearbejdet udgave af Ph.D. afhandling fra 1999].

Anders-Christian Jacobsen: Augustin om menneskets opstandelse. i: DTT 65 (2002), 255-271.

Anders-Christian Jacobsen: The Philosophical Argument in the Teaching of Irenaeus on the Resurrection of the Flesh. i: Studia Patristica 36, ed. M.F. Wiles & E.J. Yarnold, Leuven 2001, 256-262.

Anders-Christian Jacobsen: Origenes’ teologiske univers. Frelseshistorie og antik systembygning. i: DTT 63 (2000), 241-266.

Anders-Christian Lund Jacobsen: Opstandelsens menneske. En undersøgelse af forholdet mellem antropologien og eskatologien hos Irenæus og Origenes. Ph. d.-afhandling, Århus 1999, 370 s. [Revideret udgave 2002: Kødets opstandelse].

Anders-Christian Jacobsen: »... kødets opstandelse og det evige liv«. i: Nyhedsbrev, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1999, s. 57-63. [Om opstandelsestroen hos apologeterne og Methodius].

N.F.S. Grundtvig: Irenæus. 3die Bogs 40de Kapitel, transkriberet ved H. Høirup og kommenteret ved Anders-Christian Jacobsen. i: Grundtvig Studier, Kbh. 1998, 9-20.

Anders-Christian Jacobsen: Afgrænsningen mellem sand og falsk skriftfortolkning hos Irenæus og Grundtvig. i: Grundtvig Studier, Kbh. 1997, 29-52.

Anders-Christian Jacobsen: Skabelse og fuldendelse hos Irenæus – med et udblik til Grundtvig.  i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 429-438.

Anders-Christian Jacobsen: Historieforståelsen hos Irenæus. i: DTT 57 (1994), 94-103.