D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Hyldahl, Niels

Teolog, f. 1930, dr. theol. 1966, professor ved Københavns Universitet.

Ajourført 4. jan. 2004.

Niels Hyldahl: The History of Early Christianity. (= Arbeiten zur Religion und Geschichte des Urchristentums 3), Frankfurt am Main – New York: Lang 1997, 317 s. [Dansk original 1993].

Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl i anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995. Red. af Lone Fatum & Mogens Müller. (= Forum for Bibelsk Eksegese 7), København: Museum Tusculanums Forlag 1996, 320 s.

Niels Hyldahl-bibliografi ved Mogens Müller. i: Tro og historie. Festskrift til Niels Hyldahl. I anledning af 65 års fødselsdagen den 30. december 1995 (= Forum for bibelsk eksegese 7), København 1996, xx.

Niels Hyldahl: Ikke-bibelske paralleltekster. i: Evangelierne synoptisk opstillet, ved Niels Hyldahl, Kbh.: Det Danske Bibelselskab 1996, 215-228.

Niels Hyldahl: Den ældste kristendoms historie.  København: Museum Tusculanums Forlag 1993, X+374 sider. [Tysk version 1997].

Niels Hyldahl: Kampen om skriftforståelsen i det andet århundrede. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 65-76.

Første Klemensbrev indledt og oversat af Niels Hyldahl. i: De apostolske Fædre i dansk oversættelse, red. af N.J. Cappelørn m.fl., København: Det danske Bibelselskab 1985, 43-88.

Niels Hyldahl: Justin und die griechische Philosophie. i: Der Mittelplatonismus, ed. Clemens Zintzen (= Wege der Forschung 70), Darmstadt: Wissenshaftliche Buchgesellschaft 1981, 369-396. [ = side 272-292 fra disputatsen 1966].

Niels Hyldahl: Udenfor og indenfor. Sociale og økonomiske asepekter i den ældste kristendom. (= Tekst og tolkning 5), Kbh.: Inst. for Bibelske Eksegese 1974, 103 s.

Niels Hyldahl: Bemærkninger til Torben Christensens analyse af indledningen til Justins Dialog. i: DTT 30 (1967), 129-146.

Niels Hyldahl: Philosophie und Christentum. Eine Interpretation der Einleitung zum Dialog Justins.  (=Acta Theologica Danica 9). Kbh.: Munksgaard 1966, 318 s. [Disp. Aarhus 1965].

Niels Hyldahl: Zum Titel Peri Pasca bei Meliton. i: Studia Theologica 19 (1965), 55-67.

Niels Hyldahl: Hegesipps Hypomnemata. i: Studia Theologica 14 (Oslo 1960), 70-113.

Niels Hyldahl: Tryphon und Tarphon. i: Studia Theologica  10 (1956), 77-88.