D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Hyldahl, Jesper

Adjunkt ved Aarhus Universitet, cand. theol., ph-d. 2003 fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Nyeste titler først. Senest ajourført marts 2007.

Jesper Hyldahl: Klemens af Alexandria. i: Til forsvar for kristendommen, red. af Jakob Engberg m.fl., Frederiksberg: Anis 2006, 207-232. 

Jesper Hyldahl: Den gnostiske myte som svar på nutidens udfordringer. i: Bibliana 6.1 (2005), 32-37. 

Jesper Hyldahl: Den gnostiske myte som retorik. i: DTT 67 (2004), 241-258.

Jesper Hyldahl: Sproget som symbol hos Klemens af Alexandria.(= Patristik 2), 2004, 18 s. Internetartikel på adressen: www.patristik.dk/Patristik2.pdf

Jesper Hyldahl: Origenes og Bibelen. Den fortalte historie og den skjulte betydning. Allegori som apologetisk strategi. i: Perspektiver på Origenes' Contra Celsum, red. af René Falkenberg & Anders-Christian Jacobsen, (= Antikken og Kristendommen 1), København: Anis 2004, 117-128. 

Grundlaget for erkendelse. Teksterne Eugnostos’ brev og Sophia Jesu Christi fra Nag Hammadi-biblioteket og Berlinergnostikeren. I oversættelse med indledning og kommentar ved René Falkenberg og Jesper Hyldahl. (= Bibel og Historie 25), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2003, 203 s.

Jesper Hyldahl: Det religiøse sprogs dynamik. Forholdet mellem Guds transcendens og menneskets sprog i 2. til 3. århundres gnostiske og kristne tænkning. Ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet, dec. 2003, 233 s. 

Jesper Hyldahl: »Gnosticisme« eller »Gnosis«? Overvejelser over en vanskelig forskningsterminologi. i: DTT 64 (2001), 111-129.

Jesper Hyldahl: Har gnosticismen en filosofisk oprindelse? – det litterære forhold mellem Eugnostos’ brev og Sophia Jesu Christi belyst i: DTT 62 (1999), 203-215.