D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Højbo, Bjørn

Teolog.

Bjørn Højbo: Nadver og messe. Den kristne gudstjenestes udvikling i de første århundreder. (= Pauluskredsens skrifter, serie 51, nr. 1), København 1969, 196 s.

Bjørn Højbo: Evangelium og Oldkirke. Det kristne budskab og dets oldkirkelige klædebon. (= Pauluskredsens skrifter, serie 35, nr. 2), København 1961, 174 s.