D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Høeg, Kristian

Teolog, f. 1953, sognepræst.

Ajourført 4. jan. 2004

Basilios den Store: Den sjette prædiken over Heksaemeron. Om lysenes skabelse. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 154-170.

Kristian Høeg: De græske kirkefædres kristendom. En »helleniseret« kristendom eller en »kristen hellenisme«? i: DTT 49 (1986), 268-278.