D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Haystrup, Helge

Teolog, 1924-2009, lic. theol. 1969, dr. theol. h.c. 1997, sognepræst. Navneforandring fra Petersen til Haystrup ca. 1971. Vedr. titler før 1972, se: Petersen, Helge.

Senest ajourført aug. 2009. Nyeste titler først.

Aurelius Augustinus: Om Ånden og Bogstaven. Oversættelse og indledning ved Helge Haystrup. (= Credo klassiker), Fredericia: Credo 2008, 84 s. 

Helge Haystrup: Augustin – fra sandhedssøgen til kamp for frihed og forudbestemmelse. København: Credo 2007, 147 s. 

Helge Haystrup: Ånden flyver over sletten. Noter til kulturkampen. København: C.A. Reitzel 2005, 202 s. [Heri bl.a. Frelse og forsoning hos Augustin, s. 131-148]. 

Helge Haystrup: Augustin som formidler af Oldkirkens teologi til Martin Luther og Reformationen. i: Præsteforeningens Blad 92 (2002), 138-144.

Helge Haystrup: Augustin-studier I-XV. København: C.A. Reitzel 1989-2002, 15 bind.

Helge Haystrup: Augustin-studier XV. Kirkesyn og -brevkasse. København: C.A. Reitzel 2002, 293 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIV. Vestens filosof og kirkelærer. København: C.A. Reitzel 2001, 250 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XIII. Augustin i nutidig politik. København: C.A. Reitzel 2001, 151 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XII. Næstekærlighedens problematik. København: C.A. Reitzel 2000, 163 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier X. Fra Grundtvig til Augustin. København: C.A. Reitzel 1999, 179 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier XI. Skriftsyn, skriftudlægning og skriftforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1999, 218 s.

Svanens sang – udvalgte prædikener af Augustin. Oversat af Helge Haystrup. Kbh.: C.A. Reitzels Forlag 1998, 330 s.

Helge Haystrup: Augustin som skriftfortolker og prædikant – af senantikkens hermeneutik. i: Reflex 8 (1998, nr. 28), 33-42.

Helge Haystrup: [Rec. af] Lucile Villey, Origéne, lecteur de l’écriture (= Supplement aux cahiers évangile 96), Paris 1996. i: Præsteforeningens Blad 87 (1997), 247-251.

Helge Haystrup: Efterfølgelse som skæbnefællesskab med Kristus, hos Ignatios af Antiokia. i: Præsteforeningens Blad 87 (1997), 550-553.

Helge Haystrup: Augustin-studier IX. Den dystre baggrund for troens glæde. Kampen mod Pelagianismen. København: C.A. Reitzel 1997, 336 s.

Helge Haystrup: Ordo amoris. Augustins syn på seksualitet og ægteskab. i: DTT 60 (1997), 99-114.

Helge Haystrup: En kirkefader spiller på harpe. Augustin om seksualitet og ægteskab. i: Reflex 8 (1997, nr. 27), 16-27.

Helge Haystrup: Augustin-studier VIII. Augustinske udviklingsstadier. Brud og sammenhæng. København: C.A. Reitzel 1996, 240 s.

Helge Haystrup: Luther og Augustin. Et indlæg til Odense Domkirkes studiekreds over Martin Luther. i: Præsteforeningens Blad 86 (1996), 453-461. [Genoptrykt i Augustin-studier VIII].

Helge Haystrup: Bekendelse som lovsang. Den athanasianske trosbekendelse. i: Præsteforeningens Blad 86 (København 1996), 1045-1051.

Helge Haystrup: Augustin-studier VII. En filosofisk Vej til Treenigheden. Sjælens Opstigning til Gud. København: C.A. Reitzel 1995, 296 s.

Helge Haystrup: Forløsning og forsoning hos Augustin. Foredrag på »Konvent for Kirke og theologi«. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 905-913.

Helge Haystrup: Hvad gjorde Augustin til Vestens store kirkelærer? i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 585-591 og 605-611. [Genoptrykt i Augustin-studier VIII].

Helge Haystrup: Augustin-studier VI. Bibelens Treenighed. Eksegese og dogmatiske begreber. København: C.A. Reitzel 1994, 246 s.

Helge Haystrup: Anmeldelse af Lars Koen, The Saving Passion. Incarnational and soterological Thought in Cyril of Alexandria’s Commentary on the Gospel according to St. John, 149 s. Uppsala 1991. i: Præsteforeningens Blad 84 (1994), 823-825.

Helge Haystrup: Augustin-studier V. Omkring hovedværket »Om Treenigheden«. København: C.A. Reitzel 1993, 209 s.

Helge Haystrup: Augustins vej til levende kristentro. En ung mand og hans mor.  i: Fyens stiftsbog 1993 (Odense 1993), 70-81.

Helge Haystrup: Augustin-studier IV. Nadversyn og Festforkyndelse. København: C.A. Reitzel 1992, 102 s.

Helge Haystrup: Jesu Bjergprædiken – udlagt af Augustin. i: Præsteforeningens Blad 82 (1992), 577-589.

Augustin: Prædiken om den hellige nat. Oversat af Helge Haystrup. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 78-81.

Helge Haystrup: Augustin-studier III. Nøglemagt og nådelære. København: C.A. Reitzel 1991, 202 s.

Helge Haystrup: Augustins syn på Den hellige Skrift. i: Præsteforeningens Blad 81 (1991), 237-248.

Helge Haystrup: Augustin som forkynder. Kirkeår og hovedtemaer. i: Præsteforeningens Blad 80 (Danmark 1990), 317-330.

Helge Haystrup: Augustin-studier II. Forkyndelse og eksegese. København: C.A. Reitzel 1990, 145 s.

Helge Haystrup: Augustin-studier I. Kærlighedens fællesskab og frihed. København: C.A. Reitzel 1989, 133 s.

Helge Haystrup: Augustin som asket og munkefader.  i: Præsteforeningens Blad 79 (Danmark 1989), 565-577.

Helge Haystrup: Oldkristne kirker og koncilier. København: C.A. Reitzels Forlag 1989, 134 s. [Side 9-62 har tidligere været udgivet med titlen »Oldkristne kirker i Norditalien«, Fredericia: Lohse 1972].

Helge Haystrup: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus. i: En ny bok om kyrkan, Borås: Norma 1989, 51-66. [Dansk version 1987].

Helge Haystrup: Fra dødens nat til livets lys. Påske og dåb hos Augustin. i: Præsteforeningens Blad 78 (Danmark 1988), 329-342.

Helge Haystrup: Oldkirkens gudsbillede. København: C.A. Reitzel 1988, 236 s.

Helge Haystrup: Billedstriden og det sidste økumeniske koncil, Nikæa II, år 787. i: Præsteforeningens Blad 77 (Danmark 1987), 445-451.

Helge Haystrup: Guds stad - kirketeologi hos Augustinus. i: Præsteforeningens Blad 77 (Danmark 1987), 865-875. [Svensk version 1989].

Helge Haystrup: Oldkirkens økumeniske kirkemøder. i Reformatio xx (DK 1986), 36-38, 50-xx og 70-72.

Helge Haystrup: Patriarkater og kirkeprovinser i Oldkirken. i: Præsteforeningens Blad 76 (Danmark 1986), 57-62. [Samt i: Re-Formatio 1985, 23-27].

Helge Haystrup: Det gamle budskab, indsigelse til opbyggelse. København: C.A. Reitzel 1985, 108 s.

Helge Haystrup: Trinitarisk tanke och förkunnelse i Gregorius af Nazianz' »Teologiske homilier«. i: Häfte för kyrka och teologi 4 (Sverige 1985), 72-96.

Helge Haystrup: Kamp og sejr. Oldkristne positioner. København: C.A. Reitzels Forlag 1983, 230 s.

Helge Haystrup: Stat contra kirke i oldtidens Rom og nutidens Danmark. Værløse: Forlaget Kontrast 1983, 28 s.

Helge Haystrup: Kristologien hos Cyril af Alexandria. i: Patristica Nordica 1 (= Religio 5, Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), Lund 1982, 7-20.

Helge Haystrup: Magthaver og menighed i den gamle kirke. i: Ichthys, Menighedsfakultetets studenterblad 9 (Århus 3/1982), 107-114.

Helge Haystrup: Kristusbekendelse i oldkirken. 2. udg. København: C.A. Reitzels Forlag 1982, 212 s.

Helge Haystrup: [Svensk oversættelse af »Donatismens opstaaen« fra 1961]. i: Häfte för kyrka och teologi 2 (Lund 1981), 13-27.

Helge Haystrup: Påsken i Oldkirken. i: Ichthys, Menighedsfakultetets studenterblad 6 (4/1979) 2-8, 7 (1/1980) 10-14 og 7 (2/1980) 3-8.

Helge Haystrup: Kristusbekendelsen i oldkirken. København: C.A. Reitzels Boghandel 1979, 163 s. [2. udgave 1982].

Helge Haystrup: Påsken i den gamle kirkes kunst [Aquileia]. i: Indre Miss. T. 126 (1979), 288-290 og 311-314.

Helge Haystrup: Juleevangeliet i den gamle kirkes kunst. i: Indre Miss. T. 124 (1977), 1100-1103.

Helge Haystrup: Middelalderkirken. Fra folkevandring til Højmiddelalder. Fredericia: Lohses Forlag 1976, 154 s.

Helge Haystrup: Opbrud til højmiddelalderen, pave Gregor VII´s kamp for kirkens frihed, renhed og retfærdige ordning. i: Præsteforeningens Blad 66 (Danmark 1976), 797-815.

Helge Haystrup: Byzanz Fredericia: Lohses Forlag 1975, 138 s.

Helge Haystrup: Hellighed som et kirketegn (nota ecclesiæ) i oldkirken [Donatismen]. i: Præsteforeningens Blad 65 (Danmark 1975), 341-353. [Svensk version 1981].

Helge Haystrup: Johannes Chrysostomos-studiet i Danmark. i: Præsteforeningens Blad 64 (Danmark 1974), 77-80.

Helge Haystrup: Oldkirken Fredericia: Lohses Forlag 1974, 191 s.

Helge Haystrup: Oldkristne kirker i Norditalien. Arkæologiske studier i Aquileia, Brescia og Concordia. København: Lohse 1972, 74 s. + 14 tvlr.

Helge Haystrup: Hedensk konfessionsskole og kristen børneopdragelse i det 4. århundrede. i: Præsteforeningens Blad 62 (1972), 665-671.

Helge Haystrup: De kristne og verden ved begyndelsen og ved slutningen af det 3. århundrede. i: Præsteforeningens Blad 62 (1972), 65-72.

Helge Haystrup: Fra Kristi stridsmænd til kristen kejserdyrkelse. i: Lolland-Falsters stiftsbog 1972 (Maribo 1972), 8-18.

[Før ca. 1972 hed han Helge Petersen].