D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Grønkjær, Niels

Teolog, f. 1955, dr. theol. 2002, lektor ved Institut for Etik og Religionsfilosofi, Aarhus Universitet.

Nyeste titler først. Ajourført 5. jan. 2004.

Niels Grønkjær: Augustin mellem gnosis og ortodoksi. [Indledningsforelæsning ved disputatsforsvar 25. oktober 2002, Aarhus Universitet].  i: Fønix 27 (2003), 153-159.

Niels Grønkjær: Kristendom mellem gnosis og ortodoksi. En systematisk undersøgelse af Augustins indoptagelse af platonismen. (= Acta Jutlandica 77.3 / Teologisk serie 20), Århus: Aarhus Universitetsforlag 2002, 424 s. [Disputats ved Aarhus Univ. 2002].

Niels Grønkjær: Sendt fra himlen. Jesus i oldkirken. i: Historien om Jesus og Jesus i historien, red. Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen, Søborg 1999, s. xx.

Niels Grønkjær: Augustin - Vestens kirkefader. (= Under Guds Ord 299), Skive 1989, 4 s.

Niels Grønkjær: Augustin og gudsrigets nye by. i: Det ny Jerusalem. Guds by og de skiftende forventninger, red. af Anna Marie Aagaard, Århus: Anis 1989, 127-142.

Niels Grønkjær: Platons og Augustins opgør med retorikken. i: Fønix 13 (1989), 112-123.

Niels Grønkjær: Sprog - tid - inkarnation. Om platonisme og kristendom hos Augustin.  Upubliceret licentiatafhandling ved Aarhus Universitet.

Niels Grønkjær: Agostino e la retorica romana. i: Analecta Romana Instituti Danici 14 (Roma 1985), 149-161.