D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Grane, Leif

Teolog, 1928-2000, professor ved Københavns Universitet.

Auctoritas Patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. New Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 44), Mainz: Verlag von Zapern 1998, XIII + 324 s.

Leif Grane: Kristendommen i historien. Udvalgte artikler 1950-96. (= Kirkehistoriske Studier, 3. række 5, udg. af Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet), Kbh.: C.A. Reitzels Forlag 1998, 329 s.

Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter, ved Leif Grane. København: Anis 1993, 128 s. [1. oplag 1976].

Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, X+295 s.

Leif Grane: Some Remarks on the Church Fathers in the First Years of the Reformation (1516-1520).  i: Auctoritas Patrum. Contributions to the Reception of the Church Fathers in the 15th and 16th Century. Eds. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt. (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Beiheft 37), Mainz: Verlag von Zapern 1993, 21-32.

Leif Grane: Luther og Augustin. (Forelæsning ved universitetet i Cambridge 1981).  i: Leif Grane, Den uberegnelige Luther: essays om en arv og dens forvaltning, (= Kirkehistoriske studier, 3. række, nr. 2), Kbh.: Gad 1992, 63-73.

Leif Grane: Nogle bemærkninger om kirkefædrene i begyndelsen af det 16. århundrede. i: DTT 53 (1990), 317-332.

Vagner Lund: Bibliografi [vedr. Leif Grane]. i: Teologi og tradition. Festskrift til Leif Grane 11. januar 1988. Århus: Aros 1988, 376-397.

Pseudo-Tertullian: Mod alle kætterier. Oversættelse og bemærkninger ved Leif Grane. i: Fønix 11 (København 1987), 164-175.

Leif Grane: Om at læse Irenæus. Et lærestykke om forholdet mellem genstand og metode i teologien. i: Fønix 10 (København 1986), 86-95. [Genoptrykt i Kristendommen i historien 1997, 39-47].

Leif Grane: Andreas Christian Hviid (1749-1788).  i: Tradition og Kritik. Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, København 1984, 351-385. [Artiklen genoptrykt i Kristendommen i historien 1997, 102-129].

Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Oversat og med indledning og noter ved Leif Grane.  København: Det danske Bibelselskab 1976, 125 s. [Senere oplag 1981, 1993, 1996].

Leif Grane: Modus loquendi theologicus. Luthers Kampf um die Erneuerung der Theologie 1515-1518. (= Acta theologica danica 12), Leiden 1975, 201 s. [Om Luthers brug af Augustin, s. 1-103].

Leif Grane: Kirken i historien. De første otte århundreder. Med et udvalg af tekster.  København: Gyldendal 1973, 222 s.

Leif Grane: Markions skriftforståelse.  i: Stud. teol., København 1973, 53-61. Genoptrykt i Kristendommen i historien 1997, 11-23.

Leif Grane: Divus Paulus et S. Augustinus, interpres eius fidelissimus.  i: Festschrift für Ernst Fuchs, herausg. v. G. Ebeling m.fl., Tübingen 1973, 133-146.

Leif Grane: Augustins »Expositio quarundam propositionum ex Epistola ad Romanus« in Luthers Römerbriefvorlesung.  i: ZThK (1972), 53-61.

Leif Grane: Sammenhængen i Justins Apologi. Ulærde betragtninger over enheden i Justins tænkning.  i: DTT 34 (1971), 110-129. Genoptrykt i Kristendommen i historien 1997, 24-38.

Leif Grane: Augustin. (= Gads Biografiserie), København 1968, 92 s.

Leif Grane: Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. i: Kirkens Verden 2 (København 1960), 250-255.