D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Glenthøj, Johannes B.

Teolog, f. 1957, dr. phil. Oxford 1992, sognepræst på Samsø.

Jakob af Saraugs prædiken: Om vor Herres opstigning til himlen. Ved Johannes Glenthøj. i: Kritisk forum for praktisk teologi 88 (2002), 59-72.

Johannes Glenthøj: Oldkirkens syriske prædiken. Om himmel og himmelfart og prædikenen i dag. i: Kritisk forum for praktisk teologi 88 (2002), 46-58. 

Johannes Glenthøj: Josef og Maria – en syrisk vekselsang. i: Præsteforeningens Blad 91 (2001), 1170-1173.

Johannes Bartholdy Glenthøj: Jakob af Sarug. En syrisk prædikant i 500-tallet – især ud fra hans prædikener om Kain og Abel. i: Meddelanden 15 från Collegium Patristicum Lundense (Lund 2000), 32-48.

Johannes Bartholdy Glenthøj: Cain and Abel in Greek and Syrian Writers (4th-6th centuries).(= CSCO 567, Subsidia 95), Lovanii: Peeters 1997, XXVI+326 s.

Johannes B. Glenthøj: En syrisk vekselsang til påskelørdag – Keruben og røveren i ordstrid ved indgangen til paradis. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 317-321.

Johannes B. Glenthøj: Maria og de vise mænd. En syrisk vekselsang til jul. i: Præsteforeningens Blad 85 (1995), 1097-1102.

Johannes Glenthøj: The Cross and Paradise – the Robber and the Cherub in Dialogue. i: In the Last Days, On Jewish and Christian Apocalyptic and its Period, red. K. Jeppesen, K. Nielsen og Bent Rosendal, Århus 1994, 60-77.

Johannes B. Glenthøj: Kain og Abel i syrisk klædedragt. En vekselsang fra det femte århundrede. i: Ordet, kirken og kulturen, Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling, red. C. Bach-Nielsen m.fl., Århus 1993, 70-87.

Prædiken af den hellige Mar Afrem, iklædt Gud, om ofringen af Isak, passende til påskeugen og meget god. Oversat af Johannes Glenthøj. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 88-100.