D A N S K E   P A T R I S T I K E R E 

Startside

Oversigt: Danske Patristikere

Nordisk Patristisk Bibliografi

Giversen, Søren

Teolog, 1928-2009, dr. theol. 1963, professor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet.

Nyeste titler først. Senest ajourført sept. 2009

Thomasevangeliet. Översatt med inledning av Søren Giversen. Svensk översättning Åsa Oja. Tyresö: Vision & Missions förlag 2006, 135 s.

Oldkristne tekster 3: De apokryfe evangelier. Oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen. Herning: Poul Kristensen 2002, 503 s. [Indeholder bl.a. Jakobs Forevangelium, Thomasevangeliet, Petersevangeliet, Nikodemusevangeliet, Mariaevangeliet, Jakobsapokryfen, Frelserens Dialog]. 

The Nag Hammadi Texts in the History of Religions. Proceedings of the international conference at the Royal Academy of Sciences and Letters in Copenhagen, September 19-24, 1995 ... ed. Søren Giversen m.fl. (= Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske skrifter 26), København 2002, 228 s. 

Oldkristne tekster: De apostolske fædre, Frelserens evangelium, Spredte jesusord. I oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen. Bind 1-2. Herning: Poul Kristensen 2001, 330+350 s.

Thomasevangeliet. Oversettelse og innledning af Søren Giversen. Oversettelse til norsk ved Berit Akse. Oslo: Almamater 2000, 134 s.

Thomasevangeliet. Oversat og med indledning af Søren Giversen. 9. oplag. Kbh.: Gyldendal 1998, 128 s. [Tidl. udgave 1990. 1. udgave Kbh.: Gad 1959].

Søren Giversen: Koptisk og græsk. i: Sproget i Hellenismen, red. af Troels Engberg-Pedersen m.fl., (= Hellenismestudier 10), Århus: Aarhus Universitetsforlag 1995, 80-87. 

Apocryphon Severini presented to Søren Giversen. Ed. Per Bilde, Helge Kjær Nielsen and Jørgen Podemann Sørensen. Aarhus: Aarhus University Press 1993, 258 s.

Klemens: Andet brev til korinterne. Oversat af Søren Giversen. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 126-135.

Meliton af Sardes: Om påsken. Oversat af Søren Giversen. i: Alle vort livs mysterier, Oldkirkelige prædikener i oversættelse,  red. A.M. Aagaard, Frederiksberg: Anis 1992, 32-62.

S. Giversen: F. Münter’s Edition of the Odae Gnosticae. i: Manichaica Selecta I. Studies presented to Prof. Julien Ries, ed. Alois van Tongerloo and Søren Giversen, Lovanii 1991, 87-99.

Manichaica Selecta. Ed. A. van Tongerloo and Søren Giversen. (= Manichaean Studies 1), Louvain-la-Neuve 1991.

Sandhedens Evangelium ved Søren Giversen. (= Gnostisk Bibliotek 1), København: Sphinx 1990, 63 s. [revision af oversættelse fra 1957]

Thomasevangeliet ved Søren Giversen. København: Gyldeldal 1990, 128 s. [revision af oversættelse fra 1959]

Søren Giversen: Hellenismen i Ægypten. i: RT 16 (1990), 51-66.

Søren Giversen: Mani’s Apology (CMC 91,19-97,12). i: L. Cirillo (ed.), Codex Manichaicus Coloniensis. Atti del Secondo Simposio Internazionale (Cosenza 27-28 maggio 1988), Cosenza 1990, 71-72.

Søren Giversen: Manichaean literature and the writings of Augustine. i: Living waters, Scandinavian orientalistic studies presented to Frede Løkkegaard on his seventy-fifth birthday, January 27th 1990, ed. E. Keck et al., Copenhagen: Museum Tusculanum 1990, 63-74.

The Manichaean Coptic papyri in the Chester Beatty Library, ed. by Søren Giversen. Facsimile ed.   Vol. 1-4. (= Cahiers d'Orientalisme 14-17), Genève: Patrick Cramer 1986-1988.

Søren Giversen: The Manichaean papyri of the Chester Beatty Library. (Særtryk af Proceedings of the Irish Biblical Association 11), Dublin 1988, 22 s.

Psalm Book, Part 1-2, Fasc. ed. by Søren Giversen,  (= The Manicaean Coptic papyri in the Chester Beatty Library, 3-4). (Cahiers d'orientalisme 16-17) Genève: P. Cramer, 1988, 2 bind.

Søren Giversen: The Manichaean Texts from the Chester Beatty Collection. i: Manichaean Studies, ed. Peter Bryder, Lund 1988, 265-272.

Jeg, Mani - Jesu Kristi Apostel. Religionsstifteren Mani's selvbiografi. Oversættelse, indledning og noter ved Søren Giversen. København: Museum Tusculanums Forlag 1987, 158 s.

Søren Giversen: Gnostisk skriftforståelse. i: Judendom och kristendom under de första århundradena, vol. 2, Stavanger-Oslo-Bergen-Tromsø 1986, 77-92.

Søren Giversen: Mattæusevangeliet og De apostolske Fædre. i: Teologi og kirke. Festskrift til Poul Nepper-Christensen. Redigeret af Johannes Nissen og Hejne Simonsen, Unitas Forlag 1986, 104-117.

Søren Giversen: The inedited Chester Beatty Mani texts. i: Codex Manichaicus Coloniensis. Atti del Simposio Internazionale (Rende-Amantea, 3–7 sett. 1984). A cura di Luigi Cirillo [Università degli Studi della Calabria, Centro interdipartimentale di scienze religiose. Studi e ricerche 4]. Cosenza: Marra Ed. 1986, s. 371-380.

De apostolske Fædre i oversættelse med indledning og noter ved Søren Giversen, I-II. København: Museum Tusculanums Forlag 1985, 276 + 328 s.

Søren Giversen: Chester Beatty-bibliotekets manikæiske papyri. i: Fund og forskning, i Det kongelige Biblioteks samlinger 27 (København 1984-1985), 7-28.

Søren Giversen: Some instances of Encratism with protological motivations in Gnostic texts. i: La tradizione dell’enkrateia. Motivazioni ontologische e protologiche. Atti del colloquio internazionale, Milano, 20–23 aprile 1982. Pubbl. a cura di Ugo Bianchi. Roma: Ed. dell’Ateno 1985, 135-142.

Den ukendte Gud. Hermes-skrifterne i oversættelse, [ved] Søren Giversen. København: G.E.C. Gad 1983, 202 s.

Søren Giversen: Dåb i Ny Testamentes omverden. i: Dåben i Ny Testamente, red. af Sigfred Pedersen (= Teologiske Studier 9), Århus 1982, 3-13.

Document final [Søren Giversen i samarbejde med Ugo Bianchi, F. Dammas m.fl.]. i: Gnosticisme et Monde Hellénistique, Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (11.-14. mars 1980) (= Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 27), Louvain 1982, s. XVII-XXV.

Søren Giversen: Le paraclet et la connaissance de Dieu. i: Gnosticisme et Monde Hellénistique, Actes du Colloque de Louvain-la-Neuve (11.-14. mars 1980) (= Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain 27, Louvain 1982, 200-207.

Søren Giversen: Nag Hammadi Codex IX. The Coptic Gnostic Library edited with English Translation, Introduction and Notes. (= Nag Hammadi Studies 15), Leiden 1981, 210 s.

Søren Giversen: The Pauline Epistles on Papyrus.  i: Die paulinische Literatur und Theologie, red. af Sigfred Pedersen, Århus 1980, 201-212.

Søren Giversen: Det ny Testamentes teksthistorie. København: GEC Gad 1978, 168 s.

Melchizedek, The Thought of Norea, The Testimony of Truth. [Oversættelse til engelsk af Nag Hammadi Codex IX, af] Birger A. Pearson and Søren Giversen. i: The Nag Hammadi Library in English, ed. James M. Robinson, Leiden: E.J. Brill 1977, 399-416. [2nd Editon San Fransisco 1981].

Søren Giversen: Peters og de tolv apostles gerninger. i: Nytestamentlige Studier, udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet. red. af Sigfred Pedersen, Århus: Forlaget Aros 1976, 244-261.

Søren Giversen: Jeg - er teksten i kodeks VI fra Nag Hammadi. i: Hilsen til Noack, red. af N. Hyldahl og E. Nielsen, København 1975, 65-80.

Søren Giversen: Solomon und die Dämonen. i: Nag Hammadi Studies 3 (1972), 16-21.

Søren Giversen: Gnosticismen og mysteriereligionerne. i: Illustreret Religionshistorie, red. af Jes Peter Asmussen og Jørgen Læssøe, bind 3, København 1968, 223-260.

Filipsevangeliet. Indledning, studier, oversættelse og noter ved Søren Giversen. København: Gad 1966, 112 s.

Søren Giversen: Liber Asterii and the New Testament. i: StudiaTheologica 19 (1965), 47-54.

Søren Giversen: Nag Hammadi Bibliography 1948-63. i: Studia Theologica  17 (1963), 139-187. [Også udsendt som særtryk, Kbh. 1963].

Søren Giversen: Bibliography on the Nag-Hammadi manuscripts. København 196x [formentlig 1963] særtryk, s 189-98. [Trykt i Studia Theologica 17, 1963 – jfr. nr. 190]

Apocryphon Johannis. The Coptic text of the Apocryphon Johannis in the Nag Hammadi Codex II with translation, introduction and commentary by Søren Giversen. (=Acta Theologica Danica 5), København: Munksgaard 1963, 296 s.

Søren Giversen: The Apocryphon of John and Genesis. i: Studia Theologica 17 (1963), 60-76. [Dansk version 1957].

Søren Giversen: Munke og mystikere. Oldtidens kristne Ægypten. (=Folkeuniversitetets Bibliotek, Kulturhistorie 3), Skjern: Rhodos 1962, 95 s.

Søren Giversen: Klostre i den libyske ørken. i: Kirkens Verden 3 (1961), 8-11 og 29-32.

Søren Giversen: Questions and Answers in the Gospel according to Thomas. The composition of pl. 81,14-18 and pl. 83,14-17. i: Acta Orientalia 25 (København 1960), 332-338.

Søren Giversen: Kirken mellem pyramiderne. i: Kirkens Verden 2 (København 1960), 161-166.

Thomasevangeliet. Indledning, oversættelse og kommentar ved Søren Giversen. København: Gad 1959, 174 s.

Søren Giversen: Ab Abgarum. The Sahidic version of the letter to Abgar on a wooden tablet. i: Acta Orientalia 24 (København 1959), 71-82.

Søren Giversen: Bibliography on the Nag-Hammadi Manuscripts. i: Acta Orientalia xx (København 1959).

Søren Giversen: Evangelium Veritatis and the Epistle to the Hebrews. i: Studia Theologia 13 (1959), 87-96.

Søren Giversen: Koptiske klostre i: DTT 22 (1959), 82-95.

Søren Giversen: Nyt og gammelt i Thomasevangeliet. i: Kirkens Verden 1 (Kbh. 1959), 231-239.

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. De gnostiske håndskrifter fra Nildalen. (=Teologiske Studier, 2. række, nr. 2) København: G.E.C Gads Forlag 1957, 123 s. [Rev. udg. 1990].

Søren Giversen: Johannes´apokryfon og Genesis. i: DTT 20 (1957), 65-80. [Engelsk version 1963].

Søren Giversen: Acrostical St. Menashymn in Sahidic. i: Acta Orientalia xx (København 1957), xx.

Søren Giversen: Sandhedens evangelium. Det gnostiske skriftfund fra Nag-Hammani indfrier selv de største forventninger. i: Vor Viden 1955/56 (København 1956), 168-173.